Project information
The effect of controlled-frequency breathing on running economy (Breath)

Project Identification
MUNI/C/1709/2022
Project Period
3/2023 - 2/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Cílem diplomové práce je posouzení vlivu kontrolované dechové frekvence na běžeckou ekonomiku při rychlostech běhu na úrovni 14 km/h, 16 km/h a 18 km/h. Výzkumu se zúčastní patnáct výkonnostních běžců. Každý z nich podstoupí úvodní měření běžecké ekonomiky a následně další dvě měření s totožným zátěžovým protokolem, přičemž při jednom z nich budou probandi instruováni, aby byla jejich dechová frekvence na jednotlivých stupních o deset dechů za minutu vyšší a při dalším o deset dechů za minutu nižší v porovnání se vstupním měřením. Účastníci se posléze podrobí tříměsíční intervenci, při které budou používat trenažér nádechového svalstva (IMT) dvakrát denně po třiceti nádeších. Odpor IMT bude individuálně stanoven na základě měření okluzních tlaků, které se budou opakovat každý měsíc po dobu trvání intervence. Následně účastníci absolvují totožné testování běžecké ekonomiky jako v úvodu výzkumu. Data budou analyzována na základě čeho bude určen vliv vědomé kontroly dechu a rovněž efekt používání IMT na běžeckou ekonomiku. Vzhledem k výsledkům studie budou vytvořena doporučení, která budou moct být zahrnuta pro zkvalitnění tréninkového procesu atletů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info