Project information
Anatomy for the use in sports: Innovation of course bp4008 Anatomie (Anatomie pro sport)

Project Identification
MUNI/IVV/0814/2023
Project Period
7/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Cílem inovovaného předmětu bp4008 Anatomie bude získat základní anatomickou představu o lidském těle, především v oblasti funkční anatomie zaměřené na pochopení a porozumění jak jednotlivých pohybů, tak pohybu těla jako komplexnímu ději, a porozumění specifikům anatomie pro využití ve sportu. Předmět je povinný pro sedm studijních programů FSpS MU a vyučuje se v jarním i podzimním semestru. Simulační výuka v anatomii umožňuje systematické a bezpečné získávání dovedností díky realistickým modelům těla. V tomto projektu je plánované zaměřit simulační výuku anatomie pro využití ve sportu na nácvik vybraných cviků a pohybových vzorců, podrobný rozbor zapojených svalových řetězců a orgánových soustav, podporu hlubokého porozumění skrze používání realistických modelů těla, ale také na rozvoj týmové spolupráce a komunikace. Inovovaná výuka anatomie umožní lépe propojit teorii s praxí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info