Project information
Doktorský výzkum v kinantropologii II

Projekt bude využit jako zdroj pro standardní doktorská stipendia a na podporu řešení dizertačních prací - financování externích služeb laboratoří, cestovní a další náklady pro úspěšná, kvalitní a v řádném termínu dokončovaná doktorská studia.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info