Project information
Universal learning design - innovation in interpreting and communication services (ComIn)

Information

This project doesn't include Faculty of Sports Studies. It includes Support Centre for Students with Special Needs. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/07.0133
Project Period
6/2009 - 5/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Support Centre for Students with Special Needs
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc
University of West Bohemia in Pilsen
AWI FILM o.s.
Trojrozměr - Brněnské centrum českého znakového jazyka o. s.
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky o.s.
Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s.

Cílem projektu je inovace studijních programů akreditovaných na Masarykově univerzitě, tak aby byly aplikovány vzdělávací standardy označované "universal learning design" pro cílovou skupinu osob se sluchovým postižením a s omezenou komunikační schopností. Navrhované didaktické inovace jsou modulárními, založené na uplatnění informačních technologií, a prostupují všemi programy MU.


Projekt zahrnuje:

  • vytvoření modulu výuky českého znakového jazyka a tlumočnictví na MU;
  • vytvoření slovníku českého znakového jazyka online a knihovny videomateriálů pro mluvčí českého znakového jazyka;
  • rozšíření dispečinku tlumočnictví ČZJ pro sluchově postižené o modulární službu online;
  • vytvoření modulární podpory pro studenty se specific. poruchami učení včetně psychologického, logopedického a technologického servisu;
  • vytvoření kurzů komunikace s osobami se sluchovým, dyslektickým a dysgrafickým postižením a kurzů pro studenty, kteří mají projektové moduly využívat.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info