Project information
Both on Playground and on Water always be with Children in Good humour (S dětmi v pohodě)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/1.3.00/14.0091
Project Period
3/2010 - 2/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt je zaměřen na zlepšení kompetencí a zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP). Projekt nabídne akreditovaný seminář pro řídící pracovníky z oblasti Zdravého životního stylu z hlediska bezpečnosti a prevence úrazů žáků (2x ve 13 krajských městech mimo hlavní město Prahu).
Inovativnost, atraktivita a bezpečnost prováděné činnosti z hlediska zdravého životního stylu a první pomoci je hlavní přidanou hodnotou 8 prezenčních a 7 e - learningových kurzů. Ty budou nabízeny cílové skupině pedagogů II. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a středních škol. Kurzy budou koncipovány v souladu s požadavky Rámcově vzdělávacího programu ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Bude zpracováno 12 metodických materiálů. Kurzy, seminář i materiály budou před akreditací pilotně ověřeny a oponovány. Výstupem kurzů budou nástroje pro hodnocení efektivity vzdělávání ověřené na vzorku žáků.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info