Kompenzační cvičení
Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D.
Mgr. Jana Řezaninová

Úvod
© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Cíle předmětu:

V rámci předmětu kompenzační cvičení si studenti osvojí možnosti kompenzace jednostranné zátěže v různých sportovních odvětvích. Získané vědomosti uplatní při sestavování kompenzačních plánů v rámci primární i sekundární prevence úrazů a chronických onemocnění pohybového aparátu.


Inovace předmětu:

Inovace předmětu spočívá ve vytvoření nového sylabu, respektujícího profil absolventa studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu a tvorby učební pomůcky ve formě e-learningového kurzu.

http://florbalovigolmani.cz/trenink/kompenzacni-cviceni-%E2%80%93-dil-3/
Výukové metody:

Teoretická příprava, praktická cvičení, metodické výstupy, diskuse seminárních prací, domácí úkoly


Metody hodnocení:

Návštěva výuky je povinná. V rámci cvičení student absolvuje metodický výstup, ve kterém prokáže hloubku nastudovaných vědomostí. Metodický výstup je ohodnocený známkou A-F. Student je povinen odevzdat seminární práci na téma předvedeného metodického výstupu. Celý předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Ten je udělen na základě docházky, kvality metodického výstupu, aktivity v hodině a seminární práce.