CYKLOTURISTIKA VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ

Cykloturistická akce na ZŠ a SŠ

V souladu s požadavky Rámcově vzdělávacích programů pro ZŠ a SŠ je velmi vhodné cykloturistiku do Školních vzdělávacích programů zařazovat v co největší míře.

Vždyť cykloturistika je pohybovou aktivitou provozovanou v přírodě, v kolektivu, při níž žák vynakládá nejen fyzickou námahu, ale v průběhu akce získává i kulturní či přírodní poznatky, odborně technické dovednosti a osvojuje si pravidla silničního provozu.

 

Organizace cykloturistické akce na ZŠ a SŠ

 

 

V rámci pravidelné výuky nebo na akcích pořádaných školou lze pro žáky zorganizovat cykloturistické vyjížďky, výlety, průpravné a tréninkové akce před vícedenním cykloturistickým kurzem a cykloturistické kurzy. Organizace těchto akcí je velmi náročná. Pokud se učitel rozhodne akci pro žáky zorganizovat, měl by důsledně dbát na eliminaci všech možných bezpečnostních rizik a akci začít organizovat s dostatečným předstihem.

Před zahájením cyklistické akce je vždy potřebné:

  1. Ověřit povinnou výbavu a technický stav jízdních kol, zkontrolovat přílby a jejich nasazení a zejména s dostatečným předstihem ověřit znalosti žáků o pravidlech silničního provozu (dle zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. v platném znění).
  2. Teoreticky seznámit a prakticky nacvičit techniku jízdy jednotlivce a skupiny na pozemní komunikaci, cyklostezce a v terénu.
  3. Volit trasu s ohledem na výkonnost, zdravotní stav žáků, a technické , dopravní podmínky na pozemní komunikaci a s ohledem na počasí (povětrnostní podmínky).
  4. Doporučujeme, aby v silničním provozu měla skupina maximálně 10 žáků ; Na začátku a na konci skupiny jede pedagogický pracovník.

 

Dále doporučujeme:

Informovat žáky a zákonné zástupce o délce a profilu trasy, nebezpečných úsecích, plánovaných přestávkách a časovém horizontu průběhu akce ( místě a čase zahájení a ukončení akce ).

 

Pedagog by měl mít s sebou lékárničku, nářadí, sadu na lepení pneu. Měl by zvážit zda nevzít doprovodné vozidlo, . Velmi důležité je stanovit potřebný počet dozorujících pedagogů k počtu a věku dětí (žáků) a náročnosti trasy Důležitým bodem je i naplánování trasy tak, aby vedla po legálních cyklotrasách nebo cyklostezkách s ohledem na místa, kde je jízda na jízdním kole zakázána (respektovat zákazy vjezdu všech vozidel) dbát na ochranu lesa a krajiny na základě zákona o lesích (zákon č. 289/95 Sb. o lesích, a zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi v JMK v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 421467 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 20 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová
Creative Commons License Cykloturistika ve školním prostředí by PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D., Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D., Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/cykloturistika/.
Investice do vzdělávání