CYKLOTURISTIKA VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ

ÚVODNÍ SLOVO

Cykloturistiku chápeme jako pohyb v přírodě (ale i v městských podmínkách), se stanoveným cílem a zdůvodněním, bez soutěžních ambicí, vykonávaný prostřednictvím jízdy na kole.

Cykloturistika je druh turistiky, při níž se k cestování používá jízdní kolo. Spojuje v sobě jednoduchost pěší turistiky s výhodami mototuristiky, využívá jejich přednosti a nahrazuje nedostatky. Jízda na kole má výrazný pozitivní vliv na zdraví člověka a nenarušuje příliš životní prostředí. Zároveň umožňuje poměrně intenzivní vnímání okolí. Přesun na kole předpokládá zvládnutí techniky jízdy na kole, znalost dopravních předpisů, první pomoci a základních oprav a údržby kola.

Základní (pravidelně prováděná) cykloturistika vyžaduje větší fyzickou připravenost a dobře vybavené kolo. Výkonnostní cykloturistika, jíž lze chápat i cykloturistickou výpravu např. do Skandinávie (nejčastěji však provozovaná cyklisty na úrovni hobby MTB (viz níže) vyžaduje velké nároky na fyzickou kondici i speciální vybavení jízdního kola.

Cykloturistiku lze rozdělit dle prostředí, v němž ji budeme provozovat. S tím souvisí i použití různých druhů kol:

Z hlediska vlastního provozování cyklistiky a cykloturistiky lze stanovit základní kategorie:

  • Rekreační cyklistika - je to forma cyklistiky prvoplánově související se zdravotním aspektem této pohybové činnosti, která je velmi úzce propojena s cykloturistikou. Vesměs je prováděna v mimoměstské, případně příměstském prostředí.
  • Hobby cyklistika - jsou to MTB sportovní jezdci (tzv. bikeři) výkonnostních ambic, bez sponzorského zázemí, z nichž ti nejkvalitnější přecházejí do registrované výkonnostní cyklistiky.
  • Vlastní cykloturistika - jako jediná ze všech uvedených kategorií bezezbytku naplňuje tři základní složky turistiky – pohybovou, odborně technickou a poznávací. Do této kategorie je nasměrována největší část populace, je vhodná pro všechny věkové i sociální skupiny. Prováděna bývá v mimoměstské i městském prostředí.

 


PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. (garant materiálu Cykloturistika ve školním prostředí ) ondracek@fsps.muni.cz
Na hřišti i na vodě být s dětmi v JMK v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 401171 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 20 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová
Creative Commons License Cykloturistika ve školním prostředí by PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D., Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D., Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/cykloturistika/.
Investice do vzdělávání