CYKLOTURISTIKA VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ

LITERATURA

Úvod

 • HURYCHOVÁ, A. Turistika I. 1. vyd. Praha : Ped. nakl., 1975. 168 s.
 • DEMETROVIČ, E.; ČELIKOVSKÝ, J. aj. Encyklopedie tělesné kultury. 1. vyd. Praha: Olympia, 1988. 844s.
 • LUDVÍK, M. aj. Malá encyklopedie turistiky. 1. vyd. Praha : Olympia. 1986. 346 s.
 • ONDRÁČEK, J.; HŘEBÍČKOVÁ, S. Cykloturistika. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita. 2007. 123 s. ISBN 9788021044432.
 • VYŠKOVSKÝ, J. aj. Turistika a sporty v přírodě. 1. vyd. Brno : MU 1997, 98 s.

Internetové zdroje dostupné z:

 

Aktivní a pasivní bezpečnost

 • Adamek   [online]. 2010 [cit. 2011-04-22]. Cyklistická přilba.
  Dostupné z WWW: <http://www.adamek.cz/kolo/prilba/>.
 • BESIP   [online]. 18. 8. 2010 [cit. 2011-03-14]. Používejte cyklistické přilby!
  Dostupné z WWW: <http://www.ibesip.cz/1048_Pouzivejte-cyklisticke-prilby>.
 • BESIP   [online]. 2010 [cit. 2011-04-22]. Cyklistické přilby.
  Dostupné z WWW: <http://www.bezpecnenasilnicich.cz/page/76>.
 • Cyklo world   [online]. 2010 [cit. 2011-04-22]. Profesionální servis jízdních kol.
  Dostupné z WWW: <http://www.cykloworld.eu/cz/info/servis-kol/>.
 • GERING, U.; FRISCHKNECHT, T. Jezdíme na horském kole, 1. vyd.České Budějovice: Kopp, 2004. 126 s.
 • Horská kola – technika jízdy [cit. 2010-09-04] http://www.rodina-finance.cz/zajimavosti.209/horska-kola-technika-jizdy.21346.html .
 • HRONZA, R. Pavoučí ochránci. In: časopis Velo - 4/2007, str. 57.
 • HRUBÍŠEK, I. Horské kolo od A do Z. 1. vyd. Praha : SNTL – Nakladatelství technické literatury. 1992. 144 s. ISBN 80-85920-22-0.
 • HŘEBÍČKOVÁ, S. MTB Cykloturistika. Elportál, Brno : FSpS MU, 2006. ISSN 1802-128X.
  Dostupné z: http://is.muni.cz/elportal/?id=702633.
 • JOHNSON, Freddy. Why You Need Bicycle Goggles. In Why You Need Bicycle Goggles [online]. 15. října 2010 [cit. 2011-03-01].
  Dostupné z WWW: http://ezinearticles.com/?Why-You Need BicycleGoggles&id=5201934 .
 • LANDA, P.; LIŠKOVÁ, J. Rekreační cyklistika – výběr kola, technika jízdy, žáci a kolo. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a. s., 2004. 91 s. ISBN 8024707268.
 • Metodická videa techniky jízdy na horském kole s Jaroslavem Kulhavým [cit. 2010-09-10]
  http://www.birell.cz/na-kole/cykloskola-j-kulhaveho/cykloskola/2010-Technika-jizdy-2-6-dil/
  .
 • ONDRÁČEK, J., HŘEBÍČKOVÁ, S. Cykloturistika. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 123 s.
 • PALÁN, J., Bezpečnost provozování cykloturistiky v rámci výuky na ZŠ a SŠ, Diplomová práce na FSpS MU, 2011, 74s.
 • SKÁCELÍK, J. Bezpečnostní rizika provozování horské cykistiky, Diplomová práce na FSpS MU, 2011,112s.
 • SCHMIDT, A. A beginner´s guide mountin biking. 1.vyd. Oxford: Meyer & Meyer Sport. 2004. 118 s. ISBN 1841261467
 • SIDVELLS, Ch. Velká kniha o cyklistice. 1.vyd. Banská Bystrica: Slováry, 2004, 240s
 • SKEŘIL, M., ČEKAN, P. Cykloturistika pro všechny. 1. vyd. Ostrava: Montanex, a.s., 2003. 56 s.
  ISBN 8072251082
 • ŠAFRÁNEK, J. Kolo pro děti i jejich rodiče. 1. vyd. Praha: Portál. 2000. 211 s. ISBN 8071784389
 • Technika jízdy v terénu na MTB – video s Kurtem Exenbergerem [cit. 2010-09-08]
  http://www.wild-cat.cz/clanek/135-technika-jizdy-v-terenu-na-mtb-1-15-video-s-kurtem-exenbergerem

Internetové zdroje dostupné z:

 

Legislativa

 • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), v platném znění ,
 • Zákon č. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění,
 • Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích, v platném znění,
 • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
 • Vyhláška č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

 

Další nternetové zdroje dostupné z:

Na hřišti i na vodě být s dětmi v JMK v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 421464 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 20 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová
Creative Commons License Cykloturistika ve školním prostředí by PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D., Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D., Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/cykloturistika/.
Investice do vzdělávání