SNOWBOARDING NA ZIMNÍM VÝCVIKOVÉM KURZU

Vybraná poranění ve snowboardingu

Kapitoly:


Poranění hlavy

 

Poranění hlavy, ke kterým dochází při pádech na hlavu či úderem do hlavy, nikdy nepodceňujte!

 

Vždy je nutné přivolat odbornou pomoc, byť by byl zraněný i jen krátce v bezvědomí, zvrací nebo má pocity na zvracení. Závažný je rovněž stav, kdy je zraněný zmatený (ztráta krátkodobé paměti – postižený si nepamatuje, jak k úrazu došlo, opakování stejných otázek, opakování stejných vět a podobně).

 

Velmi vážná je situace také tehdy, kdy při poraněních hlavy dochází ke krvácení z nosu či ucha a zraněný se nachází v hlubokém bezvědomí (komatu).

 

Postup poskytování první pomoci:

  • prioritou je zástava masivního krvácení
  • kontrola stavu vědomí

 

Zraněný při vědomí:

Komunikujeme se zraněným, ptáme se, co jej bolí a dovyšetříme jej. Zajistíme tepelný komfort, nepodáváme tekutiny. Postiženého uklidňujeme (nepodáváme léky proti bolesti) a snažíme se zajistit ticho (zraněného uklidňujeme, přiměřeně komunikujeme). Do příjezdu odborné pomoci zraněného neopouštíme! Při úrazech hlavy není možné vyloučit poranění páteře, proto se zraněným zbytečně nemanipulujeme!

 

Zraněný v bezvědomí:

Nereaguje– li postižený na oslovení a bolestivý podnět, je nutné uvolnit dýchací cesty. Leží - li zraněný na břiše, je nutné jej šetrně (nejlépe ve více zachráncích) otočit na záda. Uvolnění dýchacích cest provádíme tahem za bradu a za čelo. Poté kontrolujeme, zda zraněný dostatečně dýchá!

 

Pokud zraněný kvalitně dýchá, za stálé kontroly dýchání jej ponecháme v poloze na zádech až do příjezdu odborné pomoci.

 

V případě, že zraněný zvrací nebo v situaci, kdy jej musíme byť jen na krátkou dobu opustit, uložíme jej do Rautekovy zotavovací polohy. Také v této poloze kontrolujeme kvalitu dýchání!

Pokud zraněný nedýchá nebo dýchá lapavě, je nutné zahájit resuscitaci!

 

Poznámka:

Ochrannou přilbu sundáváme pouze v situaci, není–li možné zraněnému kvalitně uvolnit dýchací cesty a zkontrolovat dýchání. Vždy je potřeba toto provádět velmi šetrně, protože při poranění hlavy nelze vyloučit poranění páteře!

 

Zlomeniny

K dalším častým poraněním při jízdě na snowboardu patří zlomeniny. Při snowboardingu se setkáváme nejčastěji se zlomeninou zápěstí a předloktí, které vznikají při pádech na natažené končetiny. Tomuto poranění lze částečně předejít používáním chráničů, stejně jako kvalitní výukou s důrazem na nácvik pádové techniky.

Při skocích a dopadech u vedoucí nohy se setkáváme také se zlomeninou kotníku, a to především při jízdě na měkkém vázání.

Při zlomeninách poraněná končetina ztrácí svoji funkci. Také se končetina může nacházet v nepřirozené poloze. Časté jsou bolesti a otoky v místě poranění. Při otevřených zlomeninách z místa poranění zranění krvácí.

 

První pomoc při zlomeninách:

S poraněnou končetinou nehýbat a nesnažit se ji napravovat. Při zlomenině zápěstí a horní končetiny znehybníme končetinu pomocí šátkového závěsu. Pokud nemáme s sebou šátek, lze pro fixaci končetiny využít zimní bundu.

Se zlomeninou dolní končetiny nemanipulujeme, při dostupnosti ZZS se ani poraněná končetina nedlahuje!

V případě otevřených zlomenin ránu sterilně kryjeme a voláme ZZS. Do příjezdu ZZS neustále kontrolujeme základní životní funkce, zajistíme tepelný komfort, nepodáváme tekutiny, postiženého uklidňujeme (nepodáváme léky proti bolesti) a snažíme se zajistit ticho (zraněného uklidňujeme, přiměřeně komunikujeme).

Poznámka:

V případě poranění na sjezdovce lyžařské boty do příjezdu odborné pomoci nesundáváme, pouze uvolníme přezky bot.

 

Poranění měkkých tkání (ruptura šlachy palce)

Při pádech na snowboardingu dochází k hyperabdukci (odtažení) palce. Při tomto mechanismu úrazu může dojít k částečné nebo úplné ruptuře postranního vazu. Takový kloub se stává bolestivým, otéká, tvoří se krevní výron. Kloub je nestabilní a bolestivý při uchopování předmětů.

 

První pomoc při poranění měkkých tkání:

Poraněný palec je vhodné chladit (v terénu můžeme např. sněhem). Končetinu zvedneme (elevujeme) a pokud máme elastické obinadlo, je možné poraněnou končetinu fixovat.

Na hřišti i na vodě být s dětmi v JMK v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 401175 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 20 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová
Creative Commons License Snowboarding na zimním výcvikovém kurzu by Mgr. Eduard Hrazdíra, Mgr. Taťána Straková, Ph.D., Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Tomáš Vespalec is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/snowboarding/.
Investice do vzdělávání