ZDRAVOTNÍ ASPEKT PLAVÁNÍ, BEZPEČNOST, ZÁCHRANA TONOUCÍHO

Záchrana tonoucího bez pomůcek

Záchrana tonoucího ve vodě – americký způsob narovnání, tažení

 

Postup:

 • Vyučující hlasitým voláním upozorní na tonoucího, dá zřetelný signál pro ostatní k okamžitému opuštění bazénu. Žáci se shromáždí na jednom místě.
 • Do vody vstupuje buď tzv. skokem do neznámé vody, nebo jiným bezpečným způsobem, ale vždy tak, aby měl neustále vizuální kontakt s tonoucím.
 • K tonoucímu plave vyučující s hlavou nad vodou.
 • Ve vzdálenosti 2 až 3 m před tonoucím se vyučující zastaví a dostává se do polohy na boku, spodní nohu pokrčí pod tělo a horní má nataženou směrem k tonoucímu.
 • Při kontaktu s tonoucím může nastat situace, že se tonoucí snaží chytit vyučujícího a přes něj se dostat nad hladinu (vyučující se stává pevným bodem pro tonoucího). V tomto případě můžeme nataženou nohou útok tonoucího odrazit.
 • Vyučující uchopí tonoucího podhmatem za zápěstí (pravou za pravou nebo levou za levou ruku).
 • Přetočením paže obloukem otáčí tonoucího na znak a současně začíná plavat na boku, tonoucí se dostává do splývavé polohy, následuje tažení tonoucího ke břehu.
 • Vytažení tonoucího z bazénu, uvolnění dýchacích cest, kontrola dechu, volání ZZS (modifikováno dle Miler, T., 2007).

 

Tato technika je poměrně jednoduchá a také bezpečná pro vyučující, protože dochází k minimálnímu kontaktu s tonoucím.

 

 

Vytažení tonoucího z hloubky a tažení oběma rukama za lokty

 


POZNÁMKA

Pozor na bazény s posuvným nebo odstupňovaným dnem! Neplavec nebo špatný plavec, který náhle ztratí dno pod nohama, může bez povšimnutí zmizet pod hladinou.

 

Postup:

 • Vyučující hlasitým voláním upozorní na tonoucího, dá zřetelný signál pro ostatní k okamžitému opuštění bazénu.
 • Vstupuje do vody buď tzv. skokem do neznámé vody, nebo jiným bezpečným způsobem.
 • Vyučující plave k místu, kde se pravděpodobně nachází tonoucí, – vyhledávání pod vodou.
 • V místě, kde se pod hladinou nachází postižený tonoucí, provede svislé zanoření po hlavě, a to tak, že předkloní trup do polohy střemhlav. Paže jsou ve vzpažení a provádí jimi záběry jako při způsobu prsa, což napomáhá při zanoření.
 • Tonoucího, který se nachází na dně bazénu, uchopí vyučující oběma rukama za lokty, palce dá proti prstům.
 • S takto uchopeným tonoucím plave vyučující vzhůru na hladinu, přitom si pomáhá prsovými záběry oběma nohama.
 • Tonoucího, kterého jsme tímto způsobem dostali na hladinu, táhneme ke břehu tažením oběma rukama za lokty.
 • Vytažení tonoucího z bazénu, uvolnění dýchacích cest, kontrola dechu, volání ZZS (modifikováno dle Miler, T., 2007).

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 89755 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1728 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License ZDRAVOTNÍ ASPEKT PLAVÁNÍ, BEZPEČNOST, ZÁCHRANA TONOUCÍHO by PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D., Mgr. Alžběta Tobiášová, Mgr. Marcela Keberlová, Daniel Bartošek, Pavel Tobiáš, DiS., Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/bazen/.
Investice do vzdělávání