KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

Resuscitace dítěte do jednoho roku

 

Srdeční zástava postihuje i velmi malé děti. Nejčastější příčinou je vdechnutí potravy nebo cizího tělesa s následným dušením. Další příčinou mohou být infekce, úrazy, tonutí nebo tzv. syndrom náhlého úmrtí dítěte, kdy dítě přestane dýchat během hlubokého spánku. Dítě se srdeční zástavou je v bezvědomí; tedy nepláče, nehýbe se, obvykle má promodralý obličej i celé tělo.

 

Postup KPR dítěte do jednoho roku

  1. Nejprve zkontrolujeme vědomí.
  2. Pokud nereaguje, položíme dítě na tvrdou podložku a zprůchodníme dýchací cesty přizvednutím brady. Hlavu udržujeme v neutrální poloze!
  3. Zkontrolujeme, zda normálně dýchá. Pozorujeme pohyby hrudníku, posloucháme a zjišťujeme přítomnost vydechovaného vzduchu.
  4. V případě, že dítě nedýchá nebo nedýchá normálně snažíme se přivolat někoho dalšího na pomoc.
  5. Provedeme pět umělých vdechů do úst a nosu součastně.
  6. Poté zahájíme srdeční masáž. Stlačování hrudníku provádíme dvěma prsty v dolní polovině hrudní kosti, do hloubky jedné třetiny hrudníku, frekvencí alespoň 100 za minutu.
  7. Po 30-ti stlačeních hrudníku následují 2 vdechy.
  8. Resuscitaci provádíme do příjezdu záchranné služby, případně dokud dítěte nezačne jevit známky života (probouzí se, otevírá oči, hýbe se a dýchá).

 

Volání záchranné služby:

  • v  případě, že je na místě více osob, okamžitě zajistíme přivolání záchranné služby.
  • je-li zachránce s dítětem sám, nejprve provádí jednu minutu resuscitaci a teprve poté volá záchrannou službu.

 

Důležité:

Po celou dobu resuscitace udržujeme neutrální polohu hlavy a resuscitujeme v poměru 30 stlačení hrudníku na dva vdechy.

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 98407 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1677 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE by MUDr. Barbora Zuchová, MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Roman Malý, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gl2010/.
Investice do vzdělávání