KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

Resuscitace dítěte nad jeden rok

 

Úrazy, včetně tonutí, jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí a mladých dospělých a třetí nejčastější příčinou úmrtí v celé populaci. Ze statistik vyplývá, že nejvíce úrazů u dětí vzniká doma nebo ve škole. Stačí chvíle nepozornosti, která může mít tragické následky!

 

Postup KPR dítěte nad jeden rok

  1. položíme dítě na záda a zkontrolujeme stav vědomí.
  2. pokud nereaguje, zprůchodníme dýchací cesty záklonem hlavy a přizvednutím brady. Kontrolujeme, zda dítě normálně dýchá. Pozorujeme pohyby hrudníku, posloucháme a zjišťujeme přítomnost vydechovaného vzduchu.
  3. Pokud nedýchá normálně nebo nedýchá, snažíme se přivolat někoho dalšího na pomoc.
  4. Při stálém záklonu hlavy a stisknutí obou nosních dírek provedeme 5 úvodních vdechů z úst do úst.
  5. Poté zahájíme srdeční masáž pomocí jedné nebo obou rukou. Hrudník stlačujeme v dolní polovině hrudní kosti, frekvencí alespoň 100 za minutu.
  6. Po 30-ti stlačení provedeme 2 vdechy.
  7. V resuscitaci pokračujeme nadále v poměru 30 ti stlačení hrudníku na 2 umělé vdechy.
  8. Resuscitaci provádíme do příjezdu záchranné služby, případně dokud dítěte nezačne jevit známky života (probouzí se, otevírá oči, hýbe se a dýchá).

 

Volání záchranné služby:

  • v  případě, že je na místě více osob, okamžitě zajistíme přivolání záchranné služby.
  • je-li zachránce s dítětem sám, nejprve provádí jednu minutu resuscitaci a teprve poté volá záchrannou službu.
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 98593 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1677 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE by MUDr. Barbora Zuchová, MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Roman Malý, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gl2010/.
Investice do vzdělávání