KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

Resuscitace - dospělý

 

Nejčastější příčinou srdeční zástavy u dospělých je onemocnění srdce. To nepostihuje pouze starší osoby. Jen okamžitá resuscitace dává postiženému šanci na přežití.

V prvních několika minutách po zástavě oběhu se často objevuje lapavé dýchání; nazývané gasping, které nikdy nesmíme považovat za normální dýchání!

 

Postup KPR - dospělý

  1. U postiženého nejprve zjistíme stav vědomí.
  2. Pokud nereaguje, snažíme se přivolat pomoc.
  3. Uvolníme dýchací cesty záklonem hlavy a přizvednutím brady dvěma prsty.
  4. Kontrolujeme, zda postižený normálně dýchá. Pozorujeme pohyby hrudníku, posloucháme a zjišťujeme přítomnost vydechovaného proudu vzduchu.
  5. Voláme tísňovou linku 155.
  6. Pokud postižený nereaguje, nedýchá nebo má lapavé dechy, klekneme si kolmo k jeho hrudníku a zahájíme srdeční masáž. Ruce umístíme přes sebe na střed hrudníku a propleteme prsty. Stlačení provádíme do hloubky alespoň 5 cm frekvencí nejméně 100 za minutu. Po každém stlačení hrudník úplně uvolníme, ale neztrácíme kontakt s kůží. Při srdeční masáži máme horní končetiny propnuté v loktech. Postižený musí ležet na zádech na zemi nebo tvrdé nestlačitelné podložce.
  7. Pokud jsme vyškoleni v provádění umělého dýchání a jsme ochotni jej v dané situaci použít, provedeme po každých 30 ti stlačeních hrudníku 2 umělé vdechy. Při současném záklonu hlavy a stlačení obou nosních dírek obemkneme svými rty ústa postiženého a plynule do něj vdechujeme, dokud se nezvedne hrudník. Jakmile hrudník klesne, vdech zopakujeme.
  8. Pokračujeme v resuscitaci v poměru 30 stlačení na 2 vdechy
  9. Pokud se postižený nebrání nebo se nezačne probouzet, pokračujeme v resuscitaci až do jeho předání týmu záchranné služby.

 

Důležité:

Je -li na místě více zachránců, každé 2 minuty se v provádění resuscitace vystřídají.

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 98407 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1677 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE by MUDr. Barbora Zuchová, MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Roman Malý, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gl2010/.
Investice do vzdělávání