RIZIKA POHYBU V HORSKÉM PROSTŘEDÍ

Důležité faktory pro bezpečný pohyb na horách

 

Pro bezpečný pohyb na horách jsou důležité:

  • znalosti a dovednosti,
  • fyzická a psychická příprava,
  • zkušenosti a správná rozhodnutí,
  • adekvátní vybavení.

Znalosti a dovednosti: Bezpečný pohyb na horách se nelze naučit čtením odborné literatury nebo sledováním filmu. Je nutné získat praktické dovednosti a zkušenosti, nejlépe pod vedením zkušeného p edagoga či instruktora v reálném prostředí hor.

Fyzická a psychická příprava: Pobyt na horách, pokud je přizpůsoben kondici, schopnostem a zdravotnímu stavu, je vhodný pro všechny generace, včetně dětí. Horské prostředí má ale svá specifika - se stoupající nadmořskou výškou se mění charakter krajiny i fyzikální vlastnosti prostředí. Túry mohou trvat více hodin, vyžadují fyzickou i psychickou odolnost, zkušenosti a znalosti rizik.

Zkušenosti a správná rozhodnutí: Nemá-li pedagog dostatek zkušeností, doporučujeme, aby túru v horách vedl spolu s pedagogem například horský vůdce. Pozor, i v těchto případech má za žáky zodpovědnost škola! Akce pro žáky musí být naplánována tak, aby odpovídala jejich věku, psychické a fyzické vyspělosti. Rovněž je nutné přihlédnout k aktuálnímu zdravotnímu stavu všech zúčastněných.

Adekvátní vybavení: Vybavení je nutné volit podle terénu, klimatického prostředí a plánovaného charakteru túr. Velký důraz je kladen na kvalitní obuv, oblečení a dobrý batoh. Informace o potřebném vybavení by měl pedagog sdělit s dostatečným předstihem na informativní schůzce. Veškeré vybavení je vhodné zakoupit v prodejnách se specializací na outdoorovou problematiku – v našem případě na turistiku a lezení v horách. Vyškolený prodejce dokáže poradit s ohledem na plánovanou aktivitu i finanční možnosti žáka.


Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 34968 návštěvníků od 26. 2. 2012 (z toho 937 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License RIZIKA POHYBU V HORSKÉM PROSTŘEDÍ by MUDr. Jana Kubalová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/hory/.
Investice do vzdělávání