INOVACE ZIMNÍCH VÝCVIKOVÝCH KURZŮ

Vybraná poranění při lyžování

Kapitoly:


Poranění hlavy

Poranění hlavy mohou mít ty nejtragičtější následky. Je nutné si uvědomit, že v některých případech závažným poraněním nezabrání ani přilba, která by při sjezdovém lyžování měla být základním ochranným prostředkem!

 

Sejmutí přilby

V případě úrazu hlavy je přilbu nutné sejmout pouze tehdy, je–li zraněný v bezvědomí a není možné uvolnit dýchací cesty a zjistit stav dýchání.

Uvolnění dýchacích cest se provádí záklonem hlavy, technikou „zakloň hlavu, zvedni bradu“. Řada přileb, které jsou používány při některých sportech, nedovoluje šetrný a dostatečný záklon hlavy. Přilbu je proto nutné co nejdříve sejmout.

Sejmutí přilby by mělo být provedeno ve dvou zachráncích – první drží hlavu ve středním postavení, druhý rozepíná řemínky pod bradou, postupně přebírá držení hlavy oběma rukama od spodu přes čelist a uši, první zachránce pak opatrně snímá přilbu. Při poranění hlavy totiž hrozí riziko poranění páteře, a proto při snímání přilby musíme být vždy maximálně obezřetní.

Snímání přilby, stejně jako ostatní úkony záchrany života, je vždy nejlepší nacvičit v kurzech první pomoci.

 

POZOR:

Zraněnému, který je při vědomí, přilbu do příjezdu odborné pomoci nesundáváme!

 

 

Příčiny úrazu:

 •  pády na hlavu
 • údery do hlavy
 • srážky lyžařů

První pomoc:

 • zajistit bezpečnost na místě nehody
 • vyloučit masivní krvácení

 

Zraněný při vědomí

Příznaky:

 • krátká ztráta vědomí bezprostředně po úrazu
 • zvracení
 • nevolnost (nauzea)
 • zmatenost (ztráta krátkodobé paměti – postižený si nepamatuje, jak k úrazu došlo; opakování stále stejných otázek, opakování stejných vět apod.).

 

POZOR:

Vyskytne–li se byť jeden z těchto příznaků, je nutné zavolat zdravotnickou záchrannou službu a do jejího příjezdu kontrolovat u zraněného základní životní funkce!

 

Poznámka:

I když se například zraněný rychle z bezvědomí probere, měl by být vždy transportován záchrannou službou k vyšetření do zdravotnického zařízení. S odstupem minut až hodin po úrazu může dojít k dalšímu zhoršení stavu vědomí, jehož příčinou může být krvácení do mozku nebo rozvoj mozkového otoku. Z tohoto důvodu je nutné úrazům hlavy, jejichž průvodním jevem je i jen  krátkodobé bezvědomí, přistupovat maximálně obezřetně a nepodcenit je.

 

První pomoc:

 • neustále kontrolujeme základní životní funkce,
 • zajistíme tepelný komfort,
 • nepodáváme tekutiny,
 • postiženého uklidňujeme (nepodáváme léky proti bolesti),
 • snažíme se zajistit ticho (komunikace se zraněným a uklidnění).

 

Zraněný v bezvědomí:

 • Je–li zraněný v bezvědomí, je nutné jej šetrně (nejlépe ve více zachráncích) otočit na záda, uvolnit dýchací cesty tahem za bradu a za čelo a kontrolovat, zda dostatečně dýchá!

Poznámka:

Zjištění stavu vědomí a dýchání by mělo být provedeno do 10 s od prvního kontaktu se zraněným. Při bezvědomí totiž dochází k vyhasínání ochranných reflexů dýchacích cest a může dojít k jejich neprůchodnosti, tzv. zapadnutí jazyka, nedostatečnému dýchání a dušení.

 

1. varianta

Pokud je zraněný v bezvědomí, dostatečně dýchá a nezvrací, do příjezdu odborné pomoci jej necháme v poloze na zádech a neustále kontrolujeme kvalitu dýchání. Je nutné neustále udržovat uvolněné dýchací cesty!

V případě, že musíme zraněného opustit, nebo v případě zvracení či krvácení z úst, nosu a uší je nutné jej uložit do Rautekovy zotavovací polohy. Mohlo být dojít k zatečení sekretů do dýchacích cest a dušení. Je nutné však mít na paměti možné poranění krční páteře a se zraněným manipulovat extrémně šetrně!

 

2. varianta

Pokud zraněný nedýchá nebo má lapavé dýchání, zahajujeme kardiopulmonální resuscitaci (viz Kardiopulmonální resuscitace - stránky projektu S dětmi v pohodě - odkaz).

 

Zranění dolních končetin

 

Při pádu či střetu s jiným lyžařem může dojít k poranění pohybového aparátu. Častá jsou poranění vazivového aparátu kolene, ale také zlomeniny v oblasti horních i dolních končetin.

 

Příčiny poranění:

 •  srážka s jiným lyžařem
 • pády

Příznaky:

 •  ztráta funkce poraněné končetiny
 • nepřirozená poloha končetiny
 • bolest v místě poranění
 • otok
 • změna barvy kůže v místě poranění
 • zraněný často cítí posun úlomků kostí
 • končetina může být zkrácená
 • krvácení při otevřené zlomenině

 První pomoc:

 • s poraněnou končetinou nehýbat a nenapravovat
 • s končetinou nemanipulovat, při dostupnosti odborné pomoci nedlahovat!
 • u otevřených zlomenin sterilně krýt ránu

 

POZOR:

Na sjezdovce lyžařskou botu nesundáváme. Pouze sundáme lyži a přezky bot šetrně uvolníme!

 

 

Do příjezdu odborné pomoci:

 • neustále kontrolujeme základní životní funkce,
 • zajistíme tepelný komfort,
 • nepodáváme tekutiny,
 • postiženého uklidňujeme (nepodáváme léky proti bolesti),
 • snažíme se zajistit ticho (komunikace a uklidnění zraněného).

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 78123 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1328 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License INOVACE ZIMNÍCH VÝCVIKOVÝCH KURZŮ by PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D., Mgr. Martin Vilím, Ph.D., doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., Mgr. Dagmar Trávníková, Ph.D., PaedDr. Zdeněk Zítka, PhDr. Jan Cacek, Ph.D. Mgr. Jan Škoda, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., MUDr. Jana Kubalová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/lyzovani/film.php.
Investice do vzdělávání