INOVACE ZIMNÍCH VÝCVIKOVÝCH KURZŮ

Charakteristika

 

Psychomotorika zahrnuje poznatkovou, emocionální, symbolickou a tělesnou interakci do celkové způsobilosti jedince být a jednat v psychosociálním kontextu. V evropských zemích zastávají psychomotorikové roli v několika oblastech: zdravotnictví, prevence, re-edukace, rehabilitace, výchova, vzdělávání a výzkum, a to v různých věkových kategoriích u různorodých skupin populace. V českém prostředí se oproti v Evropě rozšířenému terapeutickému pojetí psychomotoriky nejčastěji setkáváme s jejím pedagogickým pojetím, tedy psychomotorikou, jakožto výchovnou formou pohybem, jejíž cílem je formování a přetváření člověka v realitě světa.

Psychomotorické aktivity a hry rozvíjí psychickou, fyzickou i společenskou stránku člověka. Jedním z cílů psychomotoriky je budování kladného vztahu k pohybovým aktivitám a překonávání bariér (sociálních, dovednostních atd.). Psychomotorika využívá k realizaci svých cílů prostředků z rytmické a taneční gymnastiky, pantomimy, jógy, akrobacie, ale i z různých her a cvičení...

V užším slova smyslu znamená psychomotorika napojení a prolínání psychiky, tedy duševních pochodů a motoriky, tedy tělesných procesů a pohybů.

Psychomotorika jako pojem není zakotvena v systému věd jako součást jedné disciplíny. Nejčastěji se můžeme setkat s psychomotorikou v oblasti kinantropologie, psychologie zdraví, duševní hygieny a dalších. Všechny uvedené disciplíny se intenzivně zabývají otázkou zdravého životního stylu, jehož nedílnou součástí je pohyb!

Psychomotorické hry napomáhají rozvoji psychické koordinace, prostorové orientace, jemné motoriky, pozornosti a paměti. Jsou zaměřeny na prožitek a radost z pohybu, a jsou proto vhodné pro všechny věkové kategorie i pro jedince s oslabením. Nejedná se tedy pouze o cvičení a hry za účelem zlepšení obratnosti, posílení fyzické zdatnosti nebo aktivní odpočinek, ale jde o aktivity, které napomáhají také rozvoji psychických funkcí.

Psychomotorické aktivity a cvičení můžeme modifikovat v nejrůznějších podmínkách, tedy i na sněhu, jako součást zimních výcvikových kurzů.

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 78123 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1328 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License INOVACE ZIMNÍCH VÝCVIKOVÝCH KURZŮ by PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D., Mgr. Martin Vilím, Ph.D., doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., Mgr. Dagmar Trávníková, Ph.D., PaedDr. Zdeněk Zítka, PhDr. Jan Cacek, Ph.D. Mgr. Jan Škoda, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., MUDr. Jana Kubalová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/lyzovani/film.php.
Investice do vzdělávání