PREVENCE ZRANĚNÍ V MÍČOVÝCH HRÁCH

Vybraná poranění ve sportovních hrách

Kapitoly:


Poranění hlavy

Příčiny:

 • pády na hlavu
 • údery do hlavy
 • poranění páteře

 

Příznaky:

 • krátká ztráta vědomí bezprostředně po úrazu
 • zvracení
 • nevolnost (nauzea)
 • zmatenost (ztráta krátkodobé paměti – postižený si nepamatuje, jak k úrazu došlo, opakování stejných otázek, opakování stejných vět a pod.)

 

První pomoc:

 •  objeví –li se byť jeden z těchto příznaků, je nutné volat ZZS
 • do příjezdu ZZS je důležitá neustálá péče o postiženého
  • neustále kontrolujeme základní životní funkce
  • zajistíme tepelný komfort
  • nepodáváme tekutiny
  • postiženého uklidňujeme (nepodáváme léky proti bolesti)
  • snažíme se zajistit ticho (uklidnění zraněného, komunikace s ním)

 

Zhmoždění (kontuze) měkkých tkání

Vznikají především při kontaktech se spoluhráči nebo se sportovním náčiním. Může dojít k pohmoždění kůže, podkoží, vazů, šlach, svalů, tíhových váčků, periferních nervů, krevních cév.

 

Příčiny poranění:

 • srážka se soupeřem či spoluhráčem
 • při kontaktu s míčem
 • srážka s bránou

 

Příznaky:

 • otok
 • bolest v místě poranění

 

První pomoc:

 • ukončení hry
 • chlazení poraněné části
 • omezení pohybu v místě poranění bandáží

 

Poranění kloubů

 

 • podvrtnutí (distorze)
 • vykloubení (luxace)

 

Pro sportovní hry jsou typické distorze hlezenních kloubů, kolenních kloubů. V basketbale a volejbale se můžeme setkat i s distorzí kloubů prstů.

Ve sportovních hrách se setkáváme s luxací ramenního kloubu či klíční kosti. Luxace ramene vzniká při pádu na nataženou horní končetinu. K luxaci může dojít i bez úrazu u jedinců s vrozenými dispozicemi. K luxaci klíční kosti dochází při pádu na rameno anebo při kontaktu s protihráčem.

Příčiny poranění:

 • nekoordinovaný aktivní pohyb – doskok, výskok, otáčení, brzdění, start, zrychlení
 • srážka se soupeřem či spoluhráčem
 • srážka se sportovním náčiním
 • srážka s okolními předměty

 

Příznaky:

 • otok
 • hematom
 • deformace poraněné části
 • bolest v místě poranění
 • poškození poraněné části
 • omezení pohybu v kloubu, ztráta funkce

 

První pomoc:

Distorze

 • chlazení poraněné končetiny
 • elevace končetiny

Luxace

 • při vykloubení končetiny je většinou končetina v nepřirozeném postavení
 • končetinu nenapravovat
 • nepodáváme tekutiny
 • netišíme bolest lék, ale postiženého uklidňujeme
 • snažíme se zajistit ticho

Vždy volat ZZS

 

Způsoby chlazení:

 

Poranění šlach a svalů – natažení, natržení, přetržení

Při nedostatečném rozcvičení a zahřátí svalů může dojít k přetržení Achillovy šlachy, závažnému poranění. Při fotbale se často setkáváme s bolestivými třísly. V basketbale, florbale i fotbale dochází ke svalovým poraněním (natažení, natržení, přetržení).

 

Příčiny:

 • aktivní pohyb provedený velkou silou – odraz, výskok, start, zrychlení, brzdění, hod
 • nedostatečná pevnost a pružnost šlachy v poměru k síle svalu
 • porucha regulace zapojení svalu – koordinace napínacího svalového a inverzního napínacího reflexu
 • prochlazení
 • nedostatečné prohřátí – rozcvičení

 

Příznaky:

 • bolest v místě poranění
 • otok
 • hematom
 • poškození – částečná až úplná ztráta funkce

 

První pomoc:

 • chlazení poraněné části
 • elastické bandáž v místě poškození svalu
 • lékařské ošetření

 

Zlomeniny (fraktury)

 

 

Po pádech ve sportovních hrách často dochází ke zlomeninám kostí předloktí. Ve fotbale jsou relativně častým poraněním zlomeniny bércových kostí. Při pádech na rameno na zem mohou vznikat také zlomeniny klíční kosti.

 

Příčiny poranění:

 • srážka s protihráčem či spoluhráčem
 • srážka se sportovním nářadím a okolními předměty
 • pády, dopady, doskoky na zem, podlahu, hřiště
 • oslabení kostí – osteoporóza
 • k odlomení kosti v místě úponu může dojít při velmi silném a rychlém tahu šlachy nebo vazu

 

Příznaky:

 • ztráta funkce poraněné tkáně
 • nepřirozená poloha končetiny
 • bolest v místě poranění
 • otok
 • krvácení při otevřené zlomenině

 

První pomoc:

 • s poraněnou končetinou nehýbat a nenapravovat
 • zlomenina horní končetiny (šátkový závěs)
 • zlomenina dolní končetiny při dostupnosti ZZS se nedlahuje!
 • u otevřených zlomenin sterilně krýt ránu
 • volat ZZS
  • neustále kontrolujeme základní životní funkce
  • zajistíme tepelný komfort
  • nepodáváme tekutiny
  • netišíme bolest lék, ale postiženého uklidňujeme
  • snažíme se zajistit ticho (uklidnění zraněného, komunikace s ním)

 

Poranění kůže

Poranění obvykle vznikají ve sportovních hrách při pádech na palubovku.

 

Příčiny popálení:

 • rychlý pohyb s menším tlakem – tření kůže o podlahu
 • rychlý pohyb s menším tlakem – tření kůže o jiné předměty

 

První pomoc:

 • vyčištění rány vodou
 • vyčištění rány dezinfekcí (pozor u alergiků na jodové přípravky)
 • sterilní krytí rány

 

Otevřená poranění – tržné rány

S tržnými ránami obličeje se setkáváme především ve fotbale a basketbale.

 

Příčiny:

 • srážka s protihráčem či spoluhráčem
 • střet se sportovním náčiním
 • srážka s okolními předměty

 

Příznaky poranění:

 • tržná rána patrná na první pohled
 • krvácející rána
 • rychle narůstající otok a krevní výron v oblasti poranění

 

První pomoc:

 • u menšího typu poranění se krvácení zastaví samo za kratší čas
 • místo poranění vyčistit, dezinfikovat (pozor na přípravky s jodem)
 • sterilní krytí rány
 • při větším poraněním zastavit krvácení (tlakový obvaz) a sterilně překrýt
 • podle rozsahu poranění transport postiženého k lékaři (nutnost šití rány) nebo volat ZZS

 

Krvácení z nosu

 

Dalším poraněním ve sportovních hrách je krvácení z nosu. Závažnost tohoto typu poranění je nutné hodnotit vždy s ohledem na okolnosti, za kterých k úrazu došlo.

 

Příčiny krvácení z nosu:

 • kontakt se sportovním náčiním (míčem, hokejkou)
 • kontakt se soupeřem

 

Příznaky:

 •  viditelné krvácení z nosních otvorů

První pomoc:

 • zástava krvácení stisknutím nosních křídel a předklon
 • chlazení zátylku
 • Gelaspon
 • komunikace s postiženým
 • nedaří –li se krvácení zastavit nebo je z mechanismu úrazu či z ostatních příznaků patrná možnost jiných poranění je nutné přivolat ZZS

 

Vyražený dech

 

Je reflexním křečí dýchacích svalů. Tento stav je poměrně častým jevem při sportovních hrách. Stav není závažný, ale vzhledem k nejednoznačnosti v názorech, jak jej řešit, byla problematika v těchto materiálech řešena videem.

 

Příčiny vzniku :

 • úderem balonem do hrudníku
 • srážka hráčů
 • pád na zem

 

Příznaky:

 • postižený je při vědomí a nemůže se nadechnout

 

První pomoc:

 • uklidnit postiženého
 • respektovat polohu (většinou opora horních končetin)
 • v případě návratu spontánního dýchání není nutné volat ZZS

 

Foto: TVF s.r.o. , FSpS (Bernacíková, Tobiášová, Vespalec)

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 72475 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 857 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License PREVENCE ZRANĚNÍ V MÍČOVÝCH HRÁCH by PaedDr. Věra Večeřová, Mgr. Hana Bubníková, PhDr. Jan Cacek, Ph.D., Mgr. Zora Svobodová, Ph.D., PaedDr. Věra Večeřová, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Alžběta Tobiášová, MUDr. Roman Malý, MUDr. Barbora Zuchová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/micovesporty/.
Investice do vzdělávání