PREVENCE ZRANĚNÍ V MÍČOVÝCH HRÁCH

Příčiny poranění a mechanismus vzniku úrazu

Sportovní hry jsou na školách velmi oblíbené a patří mezi nejčastěji zařazované pohybové aktivity. Díky jejich oblibě se zákonitě také zvyšuje riziko poranění. Ze statistik Národního registru dětských úrazů 23,2 % všech sportovních úrazů dětí hospitalizovaných v některém z 8 dětských traumatologických center v ČR v roce 2009 tvořily právě úrazy ve sportovních hrách.

Můžeme se při nich setkat s poraněními vzniklými především při kontaktu se spoluhráčem (např. v basketbale, fotbale), při špatném došlapu či doskoku (např. ve volejbale, basketbale) nebo při rychlých změnách směru či prudkém zastavení (např. florbal). Jedná se nejčastěji o poranění pohybového aparátu, konkrétně dolních končetin (distorze hlezenního kloubu, distorze kolenního kloubu apod.). Ale i jiná zranění nejsou neobvyklá (např. zlomeniny, poranění horních končetin, poranění hlavy atd.).

 

Těžká poranění hlavy či páteře mnohdy s následkem smrti jsou v České republice příliš často v poslední době spojována s pádem fotbalové či házenkářské branky!

 

Mechanismy vzniku úrazu:

  • pád na zem (špatný terén, kluzká podlaha, jiná nerovnost)
  • kontakt se soupeřem
  • kontakt se sportovním náčiním (podhuštěné míče)
  • kontakt s brankou, pád branky
  • špatné došlapy, doskoky (doskok na soupeřovu nohu)
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 72439 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 852 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License PREVENCE ZRANĚNÍ V MÍČOVÝCH HRÁCH by PaedDr. Věra Večeřová, Mgr. Hana Bubníková, PhDr. Jan Cacek, Ph.D., Mgr. Zora Svobodová, Ph.D., PaedDr. Věra Večeřová, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Alžběta Tobiášová, MUDr. Roman Malý, MUDr. Barbora Zuchová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/micovesporty/.
Investice do vzdělávání