Výživové poradenství

Charakteristika

Výživa tvoří důležitou součást našeho života a jedná se o významný faktor životního stylu člověka. Velmi úzký vztah výživy a zdraví je velmi dobře popsán a správné nastavení výživových zvyklostí má významnou preventivní roli v rozvoji nemocí. Náš tým kvalifikovaných odborníků v oblasti výživy a životního stylu je připraven vyhodnotit Vaši situaci na základě širší anamnézy zaměřené nejen na výživu, ale například i pohyb, spánek aj. Vše s cílem poskytnout doporučení na míru Vaší situaci pro dosažení individuálních cílů, podpory zdraví či fyzické výkonnosti.

Zaměřujeme se na:

 • podrobnou analýzu a vyhodnocení aktuálního výživového stavu (zdravotní stav hodnocený v kontextu výživových zvyklostí). Toto hodnocení zahrnuje například i analýzu tělesného složení;
 • asistenci při nastavení základních výživových postupů a jejich zařazení do běžného chování jedince s důrazem na prevenci vzniku a rozvoje neinfekčních nemocí se silným podkladem v životním stylu (někdy také označované jako civilizační nemoci – např. kardiovaskulární nemoci, obezita, diabetes mellitus II. typu aj.);
 • cílené změny stravování se zaměřením na změny tělesného složení, respektive hmotnosti (např. redukce tukové tělesné složky či podporu růstu svalového objemu);
 • nutriční podporu tréninkového procesu se zaměřením na podporu adaptace na zátěž a regenerace, úpravu výživových zvyklostí v rekonvalescenci po zranění a přípravu na závodní období či konkrétní soutěžní výkon (tzv. „ladění“);
 • poradenství v oblasti doplňků stravy.

Proč využít našich služeb?

Kladete si některé z následujících otázek a nejste si jistí odpovědí?

 • Jak se zdravě stravovat?
 • Jak být zdravý a snížit riziko rozvoje některých nemocí?
 • Jak se stravovat, abych podpořil svou sportovní výkonnost, regeneraci či soutěžní výkony?
 • Jak se zorientovat ve velkém množství informací o zdravém životním stylu?
 • Jak se na své zdraví zaměřit více komplexně?

V multidisciplinárním týmu Fakulty sportovních studií jsme schopni Vám s těmito a některými dalšími otázkami poradit.

Naše služby a ceník

Naše spolupráce je realizována formou osobních konzultací v délce trvání 60 minut a zahrnuje následující služby:

 • analýza tělesného složení s využitím bioelektrické impedance na přístroji InBody 770 a interpretace výsledků;
 • sestavení anamnézy a stanovení cílů spolupráce;
 • analýza stravovacích zvyklostí a návrh jejich úpravy dle stanovených cílů na základě hodnocení pomocí nutričního softwaru společně s vyhodnocením pohybových a spánkových zvyklostí;
 • vytvoření stručné výstupní zprávy v rozsahu 2 A4;
 • v případě dlouhodobé spolupráce je výstupní zpráva rozsáhlejší, zahrnuje podrobnější analýzu výživových zvyklostí, konkrétní postup realizace změna a je více přizpůsobená individuálním potřebám klienta na základě předem stanovených cílů spolupráce (typicky v rozsahu 5 A4).

Jednorázová návštěva: 1000 Kč

Dlouhodobá spolupráce: 2800 Kč

Máte možnost využít našich služeb formou jednorázové návštěvy či dlouhodobé spolupráce (3 konzultace dle předem stanoveného harmonogramu v maximální délce spolupráce 6 měsíců). Typ služby je možné upravit i po objednání při osobním setkání na základě Vašich potřeb. Pravidelné konzultace umožňují přesnější analýzu výživových zvyklostí s možností průběžných úprav dle potřeby, edukace klienta a individuálního zacílení změn.

Dotazy

V případě Vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat: Mgr. Tomáše Hlinského, Ph.D. tomas.hlinsky@fsps.muni.cz

OBJEDNAT SE

Bez popisku

Mgr. Tomáš Hlinský, Ph.D.

Garant poradny, výživový poradce se zaměřením výživu běžné populace, sportující populace a přípravu stravy (kuchařské zkušenosti z elitního sportu).

Bez popisku

Mgr. Dominik Puda

Poradce se zaměřením na výživu v silových sportech (podpora svalového růstu a manipulace s hmotností).

Bez popisku

doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

Odborný supervizor výživové poradny, specialista na sportovní výživu se zkušenostmi z elitního sportu (reprezentant v triatlonu).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info