O PROJEKTU

Rozvoj v oblasti pedagogicko-výzkumných aktivit na Katedře společenských věd ve sportu na FSpS MU
CZ.1.07/2.4.00/17.0037

Projekt je zaměřen na navázání kontaktů a spolupráci Katedry společenských věd ve sportu (Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, Brno) s dalšími vzdělávacími institucemi v oblasti pohybových aktivit u osob se specifickými potřebami. Cílem je navázání spolupráce a výměna zkušeností mezi jednotlivými partnery formou krátkodobých stáží, workshopů, seminářů, pohybových lekcí a konferencí.

SPOLUPRÁCE ČR

SPOLUPRÁCE ZAHRANIČNÍ

SPOLUPRÁCE SE SPECIÁLNÍMI INSTITUCEMI

  • English

ROZVOJ V OBLASTI PEDAGOGICKOVZKUMNCH AKTIVIT