KONFERENCE APA 2013

Konference byla realizována v rámci projektu CZ.1.07/2.4.00/17.0037

Tisková zpráva z konference ZDE

Konferenční sborník vyšel jako speciální vydání odborného časopisu Studia Sportiva (ISSN 1802-7679). Příspěvky prošly recenzním řízením.

Sborník je možné na vyžádání zaslat, kontaktujte: travnikova@fsps.muni.cz

Elektronická verze konferenčního sborníku ZDE

Tematické sekce konference:
1. Aplikované pohybové aktivity v preprimárním, primárním a sekundárním školství v ČR a zahraničí
2. Terciární vzdělávání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit v ČR a zahraničí
3. Pohybová rekreace a sport u osob se speciálními potřebami

Konference byla pořádána ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit

 

 

 

 

  • English

ROZVOJ V OBLASTI PEDAGOGICKOVZKUMNCH AKTIVIT