Diagnostics of isometric and isokinetic strength in junior elite tennis players within the context of muscular dysbalances

Authors

VODIČKA Tomáš VESPALEC Tomáš PAČES Jiří PAVLÍK Jindřich ZHÁNĚL Jiří

Year of publication 2017
Type Article in Periodical
Magazine / Source Studia Sportiva
MU Faculty or unit

Faculty of Sports Studies

Citation
Field Sport and leisure time activities
Keywords Isokinetic dynamometry; isometric dynamometry; muscular dysbalances; prediction of injury; tennis
Description Cílem výzkumu bylo zjištění síly svalových skupin zápěstí a předloktí a posouzení laterálních diferencí u souboru juniorských tenistů (TEN, n = 10, věk 12–14 let) a kontrolního souboru nesportujících chlapců (CS, n = 10, věk 12–14 let) metodami izometrické (ruční dynamometr GRIP-D TKK 5401, Takei, Japan) a izokinetické dynamometrie (dynamometr Humac Norm CSMI, Stoughton, USA). Diagnostika koncentrické extenze a flexe byla prováděna ve shodě s metodikou Ellenbeckera (1991) při úhlových rychlostech 90°/s a 300°/s, výsledky jsou uváděny v Newtonmetrech (Nm). Analýza výzkumných dat prokázala věcně nevýznamné rozdíly diferencí mezi soubory TEN a CS ve věku, tělesné výšce a hmotnosti. Izometrická dynamometrie: pomocí Cohenova d byly prokázány věcně významné rozdíly síly herní ruky ve prospěch souboru TEN (d = 0,76) a laterální diference síly pravé a levé horní končetiny u souboru TEN (d = 0,60). Izokinetická dynamometrie: při úhlové rychlosti 90°/s byly mezi soubory TEN a CS prokázány věcně významné diference síly extenzorů (d = 1,16) a flexorů pravého zápěstí (d = 1,33), stejně jako u extenzorů (d = 0,83) i flexorů (d = 0,99) levého zápěstí ve prospěch souboru TEN. Rovněž byla prokázána věcně významná laterální diference síly flexorů zápěstí pravé a levé ruky (d = 0,84). Při úhlové rychlosti 300°/s byly mezi soubory TEN a CS prokázány věcně významné diference ve prospěch souboru TEN jak u extenzorů pravého zápěstí (d = 0,94), tak i u flexorů pravého zápěstí (d = 1,39). Věcně významné diference ve prospěch souboru TEN byly prokázány rovněž u nedominantní končetiny a to jak u extenzorů levého zápěstí (d = 1,27), tak i u flexorů (d = 1,12). U souborů TEN i CS nebyly prokázány věcně významné laterální diference síly zápěstí extenzorů a flexorů – s výjimkou laterálních diferencí mezi extenzory (d = 0,62) u souboru CS. Při posouzení poměru síly mezi extenzory a flexory souborů TEN a CS byly při obou úhlových rychlostech ve všech případech zjištěny hodnoty signalizující zvýšenou možnost zranění. Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že vlivem dlouhodobého herního a tréninkového zatížení je úroveň síly juniorských závodních tenistů věcně významně vyšší než u nesportujících chlapců.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info