Project information
Rozvoj v oblasti pedagogicko-výzkumných aktivit na Katedře společenských věd ve sportu na FSpS MU (Psychomotorika)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.4.00/17.0037
Project Period
6/2011 - 2/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt je zaměřen na spolupráci Katedry společenských věd ve sportu (FSpS MU) s dalšími vzdělávacími institucemi v oblasti pohybových aktivit u osob se specifickými potřebami. Cílem je navázání spolupráce a výměna zkušeností mezi jednotlivými partnery formou krátkodobých stáží, workshopů, seminářů, pravidelných pohybových lekcí a konferencí. Spolupracujícími institucemi jsou: Divadelní fakulta JAMU,Brno; Katedra speciální pedagogiky - PedF Hradec Králové; Katedra aplikované tělesné výchovy, FTK Olomouc; University of Ljubljana, Slovinsko; University of Applied Sciences of Special Needs, Zurich. Jedním z výstupů projektu je uspořádání mezinárodní vědecké konference na téma pohybových aktivit u osob se specifickými potřebami (2013).

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info