Project information
Vytvoření sítě odborných institucí participujících na boji proti výskytu metabolického syndromu

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.4.00/17.0039
Project Period
1/2012 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc
Česká společnost tělovýchovného lékařství

Výskyt chorob vznikajících zejména vlivem špatného životního stylu se neustále zvyšuje. Je nezbytné hledat optimální způsoby, jak prevalenci vzniku metabolického syndromu snižovat. Problematikou se zabývají odborná pracoviště v rámci ČR i v zahraničí. Dosud však vždy samostatně. Cílem projektu je vytvoření komunikující mezinárodní sítě odborných institucí zabývajících se prevencí a léčbou metabolického syndromu. Cílovou skupinou jsou studenti Bc.studia, Ph.D.studia žadatele a partnerů, dále akademičtí i neakademičtí pracovníci žadatele a partnerů, kteří budou pojítkem mezi jednotlivými články sítě. Dalším cílem je realizace odborných stáží, diskuzí, konference, společné publikace-výstupy, které mají přispívat k celkovému snížení výskytu tohoto onemocnění. Aktivity budou realizovány studenty Bc.studia, Ph.D.studia, akademickými i neakademickými pracovníky. Partnery projektu budou tuzemské odborné instituce zainteresované do problematiky, další instituce vystupují jako spolupracující.

Publications

Total number of publications: 30


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info