Project information
Optimalizace střelecké výkonnosti na základě vybraných aspektů fyzického zatížení (StřBiatl)

Project Identification
MUNI/A/1455/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt navazuje na problematiku výzkumu střeleckého výkonu a komponent, které jej ovlivňují se zaměřením na biatlon s využitím střeleckého trenažeru SCATT. Cílem projektu je porovnání stability střelby v biatlonu při různém fyzickém zatížení. Vycházíme z předpokladu, že stabilita hlavně přímo ovlivňuje přesnost střelby, a tím podmiňuje úspěšnost střelby. V biatlonu vyjadřujeme úspěšnost střelby především počtem zásahů/nezásahů na jednotlivou střeleckou položku. Cílovou skupinou jsou reprezentanti ČR, zkoumáno bude běžné tréninkové zatížení a výsledkem určení optimální srdeční frekvence pro úspěšnost ve střelecké části závodu. Výsledky budou publikovány na mezinárodní konferenci a v odborném periodiku.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info