Informace o projektu
Optimalizace střelecké výkonnosti na základě vybraných aspektů fyzického zatížení (StřBiatl)

Kód projektu
MUNI/A/1455/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt navazuje na problematiku výzkumu střeleckého výkonu a komponent, které jej ovlivňují se zaměřením na biatlon s využitím střeleckého trenažeru SCATT. Cílem projektu je porovnání stability střelby v biatlonu při různém fyzickém zatížení. Vycházíme z předpokladu, že stabilita hlavně přímo ovlivňuje přesnost střelby, a tím podmiňuje úspěšnost střelby. V biatlonu vyjadřujeme úspěšnost střelby především počtem zásahů/nezásahů na jednotlivou střeleckou položku. Cílovou skupinou jsou reprezentanti ČR, zkoumáno bude běžné tréninkové zatížení a výsledkem určení optimální srdeční frekvence pro úspěšnost ve střelecké části závodu. Výsledky budou publikovány na mezinárodní konferenci a v odborném periodiku.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info