Project information
Vybrané socioekonomické faktory, limitující zapojení mladých sportovců do organizovaného sportovního procesu v klubech (SoEkonSport)

Project Identification
MUNI/A/1451/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt navazuje na dosavadní výzkumy ekonomické náročnosti sportovní přípravy sportovců. Cílem projektu je určení hlavních faktorů, které mohou v současnosti ovlivňovat rozhodování o zapojení dětí do mimoškolních aktivit tělesné kultury s akcentem na ekonomické a sociální pozadí realizace a selekce výběru aktivit. Mimořádný ohled je kladen na klima domácnosti a s tím související výběr sportovní disciplíny, sportovní tradici rodičů a ekonomickou situaci domácnosti s ohledem na současné trendy společenského postavení a organizace podpory mladých sportovců v rámci organizací SCM a klubů. Projekt bude zkoumat dva individuální sporty a tři sportovní hry. Cílovou skupinou budou domácnosti dětí a sportovci do 23 let. Metodika je založena na analýze dat, anketním dotazníku a řízených rozhovorech. Výstupy budou prezentovány v odborných periodicích a prezentovány na mezinárodních konferencích v rámci EU.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info