Informace o projektu
Vybrané socioekonomické faktory, limitující zapojení mladých sportovců do organizovaného sportovního procesu v klubech (SoEkonSport)

Kód projektu
MUNI/A/1451/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt navazuje na dosavadní výzkumy ekonomické náročnosti sportovní přípravy sportovců. Cílem projektu je určení hlavních faktorů, které mohou v současnosti ovlivňovat rozhodování o zapojení dětí do mimoškolních aktivit tělesné kultury s akcentem na ekonomické a sociální pozadí realizace a selekce výběru aktivit. Mimořádný ohled je kladen na klima domácnosti a s tím související výběr sportovní disciplíny, sportovní tradici rodičů a ekonomickou situaci domácnosti s ohledem na současné trendy společenského postavení a organizace podpory mladých sportovců v rámci organizací SCM a klubů. Projekt bude zkoumat dva individuální sporty a tři sportovní hry. Cílovou skupinou budou domácnosti dětí a sportovci do 23 let. Metodika je založena na analýze dat, anketním dotazníku a řízených rozhovorech. Výstupy budou prezentovány v odborných periodicích a prezentovány na mezinárodních konferencích v rámci EU.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info