Barriers Of Entry For Young Sport Athletes Into Organized Process In Selected Sports

Název česky Bariéry vstupu mladých sportovců do organizovaného sportovního procesu ve vybraných sportech
Autoři

JILKA Michal NOVOTNÝ Jiří HŘEBÍČKOVÁ Sylva

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference 8th International Scientific Conference On Kinesiology
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Obor Sport a aktivity volného času
Klíčová slova organized sport; family budget; attendance
Popis Cílem projektu specifického výzkumu, který byl na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity zpracováván v průběhu roku 2016, bylo určení konkrétních bariér vstupu, které brání mladým sportovcům v zapojení do organizovaného sportovního procesu v různých sportovních klubech v České republice ve zvolených sportovních odvětvích. Těmito vybranými sporty byly fotbal, lední hokej, plavání, florbal, cyklistika a volejbal. Výběr probíhal na základě popularity a rozvoje jednotlivých sportů v České republice, ale také z pohledu rozdělení na individuální a kolektivní. Pro určení konkrétních bariér vstupu byl výzkum rozdělen na dvě části. V první fázi byl využit kvalitativní výzkum v podobě rozhovorů s představiteli sportovních klubů a z řad trenérů. Na to navazovala druhé fáze v podobě kvantitativního výzkumu. V rámci dotazníkového šetření jsme získaly odpovědi od rodičů 1 167 dětí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info