Project information
Genderové aspekty trenérství 2 (GENAT2)

Project Identification
MUNI/A/1273/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

V posledních letech se genderovým nerovnostem ve sportu věnuje výrazná výzkumná i politická pozornost. Přesto zahraniční i české statistiky dokládají, že ve sportovním trenérství přetrvává výrazná převaha trenérů-mužů. Výzkumy v této souvislosti ukazují, že stále existuje řada objektivních i subjektivních determinant, které negativně ovlivňují vstup sportovkyň na trenérskou dráhu. Cílem kvalitativně koncipovaného projektu, který navazuje na naše realizované dotazníkové šetření v roce 2018, je zjistit konkrétní důvody, proč mnohé ženy po ukončení své sportovní kariéry nechtějí pokračovat v roli trenérky, a praktické návrhy, které mohou přispět ke zlepšení genderové nevyváženosti v trenérství.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info