Informace o projektu
Genderové aspekty trenérství 2 (GENAT2)

Kód projektu
MUNI/A/1273/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

V posledních letech se genderovým nerovnostem ve sportu věnuje výrazná výzkumná i politická pozornost. Přesto zahraniční i české statistiky dokládají, že ve sportovním trenérství přetrvává výrazná převaha trenérů-mužů. Výzkumy v této souvislosti ukazují, že stále existuje řada objektivních i subjektivních determinant, které negativně ovlivňují vstup sportovkyň na trenérskou dráhu. Cílem kvalitativně koncipovaného projektu, který navazuje na naše realizované dotazníkové šetření v roce 2018, je zjistit konkrétní důvody, proč mnohé ženy po ukončení své sportovní kariéry nechtějí pokračovat v roli trenérky, a praktické návrhy, které mohou přispět ke zlepšení genderové nevyváženosti v trenérství.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info