Educational Activities of the International Fencing Federation (FIE), FIE Budapest Coaching Academy

Název česky Vzdělávací aktivity Mezinárodní šermířské federace (FIE), FIE trenérská akademie v Budapešti
Autoři

ROČEK Michal

Rok publikování 2019
Druh Recenze
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Současné studie ukazují, že v koncepci praktického vzdělávání trenérů šermu v České republice existují značná omezení. Identifikovali jsme také nedostatečnou a nesystematickou účast expertů v procesu vzdělávání českých šermířských trenérů. Projekt zmapuje a porovná dva vzdělávací systémy: maďarský, jako typický příklad úspěšné „šermířské velmoci“ a současného vzdělávacího systému trenérů šermu používaného ve Velké Británii. Výzkum se rovněž zaměří na problematiku vzdělávání trenérů na nejvyšší úrovni, popíše úlohu neformálních a informálních vzdělávacích aktivit v procesu vzdělávání a vyhodnotí význam expertů v procesu předávání sportovního a trenérského mistrovství. Metodika práce bude založena na kvantitativní a kvalitativní obsahové analýze odborné literatury, respektive na oficiálních a polooficiálních dokumentech, dotazníkového šetření a pozorování. Na základě zjištění budou navrženy teoretické a praktické výstupy, které pomohou optimalizovat a zlepšit vzdělávací proces (excelenci) českých šermířských trenérů v mezinárodním kontextu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info