Project information
Diagnostika úrovně věkových, somatických, motorických a genderových faktorů sportovního výkonu v kontextu vlivu laterálních asymetrií

Project Identification
MUNI/51/04/2019
Project Period
5/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Výzkumná problematika navazuje na projekty specifického výzkumu MUNI/A/1286/2014, MUNI/A/1363/2015, MUNI/A/1335/2016 a MUNI/A/1087/2017 ze kterých vzniklo cca 30 recenzovaných a databázovaných publikací. Předložený projekt vychází z výzkumného zaměřením FSpS a katedry Kineziologie (Dynamická a kinematická analýza lidského pohybu). Teoretická východiska se opírají o paradigma teorie motorických schopností, faktorů sportovního výkonu a teorie testování. Cílem výzkumu je posouzení úrovně sportovně-specifických faktorů sportovního výkonu pomocí relevantních diagnostických metod (měření, testy, testové baterie) v různých sportech (např. tenis, volejbal, fotbal) v kontextu laterálních asymetrií. U probandů ve věku 12–16 let (n=100) bude zjišťována úroveň věkových, somatických, motorických a genderových faktorů. Výzkumná data budou analyzována jak pomocí metod pravděpodobnostní statistiky, tak i pomocí software FuzzME. Výsledky budou publikovány v recenzovaných, resp. databázovaných časopisech a sbornících (Scopus, WoS).

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info