Project information
Prevalence přetrvávajících primárních reflexů a dyspraxie u dětí na prvním stupni základních škol

Project Identification
MUNI/A/1353/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Nové inkluzivní trendy vyžadují od pedagogů stálé prohlubování znalostí v oblasti inovací učebních metod s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků. Na základě výsledků současných výzkumů mohou přetrvávající primární reflexy negativně ovlivňovat učební proces a být příčinou specifických poruch učen - dyslexie, dysgrafie, ADHD, ADD.dyspraxie. Právě dyspraxie se dostává do popředí zájmu odborníků v oblasti kinantropologie. Tento projekt si klade za hlavní cíl zmapovat výskyt přetrvávajících primárních reflexů a dyspraxie u dětí na 1. stupni ZŠ.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info