Informace o projektu
Prevalence přetrvávajících primárních reflexů a dyspraxie u dětí na prvním stupni základních škol

Kód projektu
MUNI/A/1353/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Nové inkluzivní trendy vyžadují od pedagogů stálé prohlubování znalostí v oblasti inovací učebních metod s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků. Na základě výsledků současných výzkumů mohou přetrvávající primární reflexy negativně ovlivňovat učební proces a být příčinou specifických poruch učen - dyslexie, dysgrafie, ADHD, ADD.dyspraxie. Právě dyspraxie se dostává do popředí zájmu odborníků v oblasti kinantropologie. Tento projekt si klade za hlavní cíl zmapovat výskyt přetrvávajících primárních reflexů a dyspraxie u dětí na 1. stupni ZŠ.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info