PROBLEMATIKA PŘETRVÁVAJÍCÍCH PRIMÁRNÍCH REFLEXŮ U ŽÁKŮ NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Autoři

DANĚK Leoš SKOTÁKOVÁ Alena PUDA Dominik VACULÍKOVÁ Pavlína SEBERA Martin

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Kinanthropologica
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www Studia Kinantropologica vol.21 - 2020 - 3
Klíčová slova primary reflexes; specific learning difficulties; ATNR
Popis Primární reflexy nám pomáhají přežít již intrauterinně, při porodu nebo v prvních měsících po porodu. Po dostatečném stimulu by se měly inhibovat, ale pokud tento podnět nedostanou nebo se centrální nervová soustava vyvíjí nestandardně, mohou tyto primární reflexy přetrvat, negativně ovlivňovat vývoj dítěte a způsobovat podobné příznaky jako mají specifické poruchy učení. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit prevalenci primárních reflexů u dětí ve věku 7-8 let, dále stanovit, jak se změní množství primárních reflexů po 6 měsících bez intervenčního programu a jaké jsou rozdíly mezi chlapci a dívkami. U dětí bylo provedeno 7 testů na 6 primárních reflexů, které je mohou během školní výuky ovlivňovat. U každého primárního reflexu se hodnotila i úroveň (0 – nejméně; 4 – nejvíce). Ukázalo se, že chlapci mají větší procento zastoupení primárních reflexů než dívky a často dosahovali vyšší úrovně. Při opakovaném měření po 6 měsících byl u dívek zaznamenám statisticky významný rozdíl v poklesu úrovně landau reflexu (p = 0,028). U chlapců byl statisticky významný rozdíl ve snížení úrovně reflexu u labyrintového posturálního reflexu (p = 0,028), landau reflexu (p = 0,028), asymetrického tonického šíjového reflexu – test na čtyřech (p = 0,028) a Schilderova testu (p = 0,005). Tyto výsledky by mohly být použity jako podklad při tvorbě vzdělávacího plánu a osnov pro tělesnou výchovu na základních školách.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info