Project information
Determination of critical power values using direct method in relation to the respiratory compensation point and the ventilation threshold (CriticalPower)

Project Identification
MUNI/A/1672/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Cieľom projektu je stanovenie sily vzájomných vzťahov medzi bodom respiračnej kompenzácie, ventilačnými prahmi a kritickým výkonom. Následne, po zistení hodnoty kritického výkonu táto hodnota bude podrobená overeniu v následnom záťažovom teste. Hodnota kritického výkonu určená kombináciou záťažového testu a predikčným vzťahom (predikčný vzťah definuje celkový časový interval, ktorý je proband schopný akceptovať zistenú intenzitu zaťaženia) bude posúdená následne v ďalšom záťažovom teste pri presne danej a zistenej intenzite. Tým zabezpečíme validitu zistenej hodnoty kritického výkonu priamo v reálnej a prakticky orientovanej situácii s silnou prenositeľnosťou výsledku do praxe.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info