Informace o projektu
Stanovení hodnoty kritického výkonu pomocí přímé metody ve vztahu k bodu respirační kompenzace a ventilačnímu prahu. (CriticalPower)

Kód projektu
MUNI/A/1672/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Cieľom projektu je stanovenie sily vzájomných vzťahov medzi bodom respiračnej kompenzácie, ventilačnými prahmi a kritickým výkonom. Následne, po zistení hodnoty kritického výkonu táto hodnota bude podrobená overeniu v následnom záťažovom teste. Hodnota kritického výkonu určená kombináciou záťažového testu a predikčným vzťahom (predikčný vzťah definuje celkový časový interval, ktorý je proband schopný akceptovať zistenú intenzitu zaťaženia) bude posúdená následne v ďalšom záťažovom teste pri presne danej a zistenej intenzite. Tým zabezpečíme validitu zistenej hodnoty kritického výkonu priamo v reálnej a prakticky orientovanej situácii s silnou prenositeľnosťou výsledku do praxe.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info