Project information
BIOHACKING - upgrade life style

Project Identification
MUNI/CORE/0714/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Cílem projektu je příprava nového předmětu celouniverzitního základu s názvem BIOHACKING - upgrade životního stylu. Principy a postupy biohackingu nám pomáhají kontrolovat naše zdraví, biologické nastavení, a tedy i naši náladu. Využívá se moderních technologií, které nám pomáhají monitorovat biomarkery, tak abychom se naučili porozumět svému tělu. Jak už vyplývá z popisu směru, pomocí upgradu našeho životního stylu, budeme optimalizovat náš studijní/pracovní či vědecký potenciál a výkon. Proto by navrhovaný předmět měl být zařazen do univerzitního základu a nabízen studentům všech univerzitních oborů MU. Dnešní doba pandemie a civilizačních onemocnění (např. obezita, cukrovka, zhoubné nádory, alergie, kardiovaskulární onemocněn atd.) nás vybízí k tomu, abychom více dbali o své tělo a psychickou pohodu. Změnou našeho životního stylu nešetříme finance jen českému zdravotnictví, ale připravujeme naše tělo pro život a pohodové stárnutí. Studenti absolvující tento předmět by měli být schopní poznatky získané během výuky převést do svého každodenního studentského života a postupně si nové získané návyky fixovat i pro budoucí pracovní i osobní život. Předmět bude připraven a přednášen akademickými pracovníky Katedry kineziologie a Katedry podpory zdraví Fakulty sportovních studií, kteří se zabývají jednotlivými tématy, které budou zařazeny do sylabu navrhovaného předmětu. Výukové metody budou pestré, klasickou formu výuky budou střídat moderní metody s interaktivními prvky, práce ve skupině a brainstormingem.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info