Informace o projektu
BIOHACKING - upgrade životního stylu

Kód projektu
MUNI/CORE/0714/2022
Období řešení
7/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Cílem projektu je příprava nového předmětu celouniverzitního základu s názvem BIOHACKING - upgrade životního stylu. Principy a postupy biohackingu nám pomáhají kontrolovat naše zdraví, biologické nastavení, a tedy i naši náladu. Využívá se moderních technologií, které nám pomáhají monitorovat biomarkery, tak abychom se naučili porozumět svému tělu. Jak už vyplývá z popisu směru, pomocí upgradu našeho životního stylu, budeme optimalizovat náš studijní/pracovní či vědecký potenciál a výkon. Proto by navrhovaný předmět měl být zařazen do univerzitního základu a nabízen studentům všech univerzitních oborů MU. Dnešní doba pandemie a civilizačních onemocnění (např. obezita, cukrovka, zhoubné nádory, alergie, kardiovaskulární onemocněn atd.) nás vybízí k tomu, abychom více dbali o své tělo a psychickou pohodu. Změnou našeho životního stylu nešetříme finance jen českému zdravotnictví, ale připravujeme naše tělo pro život a pohodové stárnutí. Studenti absolvující tento předmět by měli být schopní poznatky získané během výuky převést do svého každodenního studentského života a postupně si nové získané návyky fixovat i pro budoucí pracovní i osobní život. Předmět bude připraven a přednášen akademickými pracovníky Katedry kineziologie a Katedry podpory zdraví Fakulty sportovních studií, kteří se zabývají jednotlivými tématy, které budou zařazeny do sylabu navrhovaného předmětu. Výukové metody budou pestré, klasickou formu výuky budou střídat moderní metody s interaktivními prvky, práce ve skupině a brainstormingem.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info