Project information
Molecular adaptive response to hypertrophic training in elderly population and young athletes (MARYA)

Project Identification
MUNI/A/1154/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Cílem projektu je upřesnit molekulovou podstatu dějů probíhajících v rámci hypertrofické adaptace a zjistit vliv konzumace dietních nitrátů, polymorfismů NOS a sialinových transporterů na střevní a orální mikrobiom. Hypertrofické adaptace na úrovni kosterní i srdeční svaloviny představují jeden z cílových efektů odporového, hypertrofického tréninku, přičemž jejich pozitivní vliv je spojován s kvalitou života (prevence sarkopenie, vyšší úroveň zdatnosti aj.). Prostřednictvím sledování vybraných fyziologických markrů (myostatin, IGF-1, růstový hormon, testosteron, FLRG protein, GASP-1, BMP-11, enzymové a neenzymové antioxidanty, SOD, CAT, PX, GPX, glutathion, askorbát, kyselina močová, transferin, feritin, haptoglobin, ceruloplazmin, askorbát, peroxid vodíku, H2S, NO, MDA, karbonylované proteiny, celková antioxidační kapacita), krevního obrazu biochemie krve a změn kardiovaskulárního systému chceme upřesnit, které ukazatele a děje ovlivňují hypertrofickou adaptaci jako reakci na 8 – 10 týdenní odporový/hypertrofický trénink u mladých, sportujících mužů a seniorů. Dalším cílem výzkumu je u shodného souboru probandů propojit a najít vztahy mezi konzumaci potraviny bohaté na dietní nitráty, orálním a střevním mikrobiomem, funkčními genetickými polymorfismy NOS a sialinové transportéry. Tento širší soubor fyziologických mechanismů je důležitým předpokladem pro endogenní dostupnost oxidu dusnatého (NO) hodnocenou na základě plazmatických NO3-/ NO2.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info