Gymnastika, tanec, atletika a úpoly hrou

Zvýšení lektorských kapacit pedagogických pracovníků mateřských a základních škol v oblasti pohybové propedeutiky a osobnostního rozvoje (CZ.1.07/1.3.00/48.0019)

Aktuality

11. – 13. prosince 2014

Kurz Tanec nás baví pod vedením Mgr. Ivany Klimešové, Mgr. Anety Adamcové, Mgr. Aleny Skotákové, Ph.D. a Mgr. Lenky Svobodové, Ph.D.

Kurz Gymnastika hravě a zábavně – část 2 pod vedením Mgr. Lucii Knapové

30. listopadu 2014

Kurz Osobnostní rozvoj pod vedením Mgr. Jana Koláře, Ph.D. a MgA. Martina Haka

27. - 29. listopadu 2014

Kurz Úpolové aktivity pod vedením Mgr. Jitky Čihounkové,Ph.D. a PhDr. Martina Bugaly

Kurz Teorie cvičení s dětmi pod vedením PhDr. Jana Cacka, Ph.D.

6. – 8. listopadu 2014

Kurz KA1 Gymnastika hravě a zábavně pod vedením Mgr. Aleny Skotákové, Ph.D., Mgr. Radmily Nemkyové, PhDr. Dagmar Šimberové.

KURZ KA2 Tanec nás baví - Zásobník průpravných cvičení pro správné držení těla , důraz na kloubně mobilizační cvičení, rozvoj pohybových schopností a dovedností u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pod vedením Mgr. Dagmar Trávníkové, Ph.D.

5. listopadu 2014

Kurz KA3 Osobnostní rozvoj pod vedením PhD. Janem Kolářem a MgA. Martinem Hakem.

16. - 18. října 2014

Kurz KA1 Bezpečnost při rozvoji motorických schopností a dovedností dětí vedený Mgr. Zdeňkou Kubíkovou, Ph.D. a seminář Atletika hrou vedený PhDr. Janem Cackem, Ph.D. a Mgr. Zuzanou Hlavoňovou, Ph.D.