Gymnastika, tanec, atletika a úpoly hrou

Zvýšení lektorských kapacit pedagogických pracovníků mateřských a základních škol v oblasti pohybové propedeutiky a osobnostního rozvoje (CZ.1.07/1.3.00/48.0019)

Klíčové aktivity

Klíčová aktivita 1 – Gymnastika, atletika a úpoly hravě a bezpečně

Garant: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.

Kurzy v rámci KA1:

Klíčová aktivita 2 – Tanec mě baví

Garant: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Kurzy v rámci KA2:

Klíčová aktivita 3 – Osobnostní a sociální výcvik učitelů

Garant: Mgr. Petr Kolář, Ph.D.

Kurz v rámci KA3:

Klíčová aktivita 4 – Multimediální podpora evaluace

Garant: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.