Gymnastika, tanec, atletika a úpoly hrou

Zvýšení lektorských kapacit pedagogických pracovníků mateřských a základních škol v oblasti pohybové propedeutiky a osobnostního rozvoje (CZ.1.07/1.3.00/48.0019)

Cíle projektu

Cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kutikulární reformy.

Klíčové aktivity 1 a2 jsou zaměřeny na přípravu budoucích lektorů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a na oblast programů vhodných pro předškolní vzdělávání.

Klíčová aktivita 3 je zaměřena na osobnostní a sociální rozvoj učitele pro MŠ.