Prázdné evaluační formuláře

Evaluace výuky

podzim 2011 jaro 2012 podzim 2011 jaro 2012
podzim 2012 jaro 2013 podzim 2012 jaro 2013

Evaluace partneři

Monitorování absolventů RVS

Evaluační dotazníky vyplněné partnery

online dotazník
výsledky online dotazníku

Hodnotící kritéria

 

 

© 2011-2013 Website Seberátor