Obor Regenerace a výživa ve sportu (RVS)

Nové předměty
Inovované předměty

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Lab Poznámka Garant
bp1001 Morfologie pohybového systému 3 kr. zk 1 1     Hanzlová, J.
bp1002 Základy filozofie 2 kr. zk 1 0     Moudr, V.
bp1006 Odborná terminologie 1 kr. kz 1 0     Šimberová, D.
bp1007 Základní gymnastika 1 kr. z 0 1     Vaculíková, P.
bp1013 Lyžování B 2 kr. z       kurz 6D Ondráček, J.
bp1021 Výchova ke zdraví 3 kr. zk 1 0     Hrnčiříková, I.
bp1022 Základy výživy ve sportu 4 kr. zk 1 1     Hrnčiříková, I.
bp1032 Základy sociologie 2 kr. zk 1 0     Sekot, A.
bp1216 Sportovní hry I 3 kr. kz 1 2     Starec, P.
bp1233 Biochemie RVS 3 kr. zk 1 0     Juříková, J.
bp1234 Anglický jazyk pro RVS 2 kr. z 0 2     Prucklová, R.
                 
Semestr 2.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Lab Poznámka Garant
bp1003 Dějiny sportu 3 kr. zk 1 1     Grexa, J.
bp1023 Gymnastická průprava 2 kr. z 0 1     Hedbávný, P.
bp1029 Zkouška z anglického jazyka 4 kr. zk         Prucklová, R.
bp1030 Anatomie 3 kr. zk 1 1     Hanzlová, J.
bp1031 Základy psychologie 2 kr. zk 1 0     Blahutková, M.
bp1040 Harmonizační cvičení 3 kr. zk 1 0     Ondruška, T.
bp1041 Jóga 3 kr. z 0 1     Ondruška, T.
bp1044 Bruslení 1 kr. kz 0 1     Starec, P.
bp1052 Turistika a sporty v přírodě 3 kr. z       kurz 6D Hřebíčková, S.
bp1217 Základy managementu a marketingu 2 kr. kz 1 1     Kudová, D.
bp1218 Základy ekonomie 3 kr. kz 1 1     Kudová, D.
bp1219 Základy zdravé výživy I 3 kr. zk 1 0     Hrnčiříková, I.
                 
Semestr 3.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Lab Poznámka Garant
bp1053 Antropomotorika 3 kr. zk 1 1     Pavlík, J.
bp1054 Biomechanika 3 kr. zk 1 1     Baláž, J.
bp1162 Aplikované úpoly 1 kr. z 0 1     Vít, M.
bp1064 Základy atletiky 1 kr. z 0 1     Michálek, J.
bp1066 Fyziologie výživy 4 kr. zk 1 1     Hrnčiříková, I.
bp1067 Fyzikální terapie 4 kr. zk 2 0     Kapounková, K.
bp1156 Fyziologie pro RVS 6 kr. zk 2 2     Jančík, J.
bp1220 Psychologie a sociologie ve sportu 4 kr. zk 1 2     Blahutková, M.
bp1221 Praxe RVS I 3 kr. z 0 1     Kapounková, K.
bp1235 Plavání 1 kr. z 0 1     Lukášek, M.
                 
Semestr 4.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Lab Poznámka Garant
bp1029 Zkouška z anglického jazyka 4 kr. zk         Prucklová, R.
bp1056 Práce s klientem 3 kr. kz 1 0     Mudrák, J.
bp1077 Metodologie bakalářské práce 2 kr. kz 1 0     Sebera, M.
bp1078 Sportovní medicína 2 kr. zk 1 0     Novotný, J.
bp1079 Sportovní traumatologie 2 kr. zk 1 0     Novotný, J.
bp1090 Fyzioterapie 3 kr. zk 1 0     Kapounková, K.
bp1091 Klasická a sportovní masáž 5 kr. zk 1 2     Hansgut, V.
bp1129 Zdravotní tělesná výchova pro RVS 4 kr. zk 1 2     Kopřivová, J.
bp1222 Sportovní hry II 3 kr. kz 1 2     Starec, P.
bp1223 Praxe RVS II 3 kr. z 0 1     Hrnčiříková, I.
bp1232 Základy zdravé výživy II 4 kr. zk 1 1     Hrnčiříková, I.
bp1236 Fyziologie sportovních disciplín pro RVS 4 kr. zk 1 1     Kapounková, K.
bp1237 Kompenzační cvičení pro RVS 2 kr. kz 0 1     Kopřivová, J.
bp2034 Základní gymnastika II 1 kr. z 0 1     Vaculíková, P.
                 
Semestr 5.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Lab Poznámka Garant
bp1099 Bakalářská práce I 5 kr. z         Sebera, M.
bp1101 Teorie sportovního tréninku 3 kr. zk 1 1     Bedřich, L.
bp1112 Sportovní masáž 5 kr. kz 0 3     Hansgut, V.
bp1113 Zjišťování výživových zvyklostí 4 kr. z 1 1     Hrnčiříková, I.
bp1163 Pohybová terapie 2 kr. z 0 1     Svobodová, L.
bp1165 První pomoc 2 kr. kz 0 1     Kubíková, Z.
bp1224 Praxe RVS III 4 kr. z 0 1     Kapounková, K.
bp1225 Patofyziologie 3 kr. zk 1 0     Kapounková, K.
bp1226 Kineziologie 3 kr. zk 0 1     Bernaciková, M.
bp1227 Terciární rehabilitace 2 kr. kz 0 1     Beránková, L.
bp1231 Pohybové aktivity ve vodě 2 kr. z 0 1     Lukášek, M.
                 
Semestr 6.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Lab Poznámka Garant
bp1029 Zkouška z anglického jazyka 4 kr. zk         Prucklová, R.
bp1111 Regenerace ve sportu pro RVS 5 kr. zk 1 1     Kapounková, K.
bp1119 Bakalářská práce II 5 kr. z         Sebera, M.
bp1122 Výživa ve sportu 4 kr. zk 1 1     Hrnčiříková, I.
bp1228 Praxe RVS IV 4 kr. z 0 1     Hrnčiříková, I.
bp1238 Fitness-posilovna 1 kr. z 0 1     Bubníková, H.
Povinně volitelné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Lab Poznámka Garant
bp1229 Doplňky stravy 2 kr. kz 1 0     Hrnčiříková, I.
bp1230 Programy s využitím netradičního náčiní 2 kr. kz 0 1     Bubníková, H.

 

© 2011-2013 Website Seberátor