Fakulta sportovních studií MU Kamenice 5, 625 00 Brno
www.fsps.muni.cz

 

MUDr. Kateřina Kapounková
Vedoucí odborný pracovník - garant
Konzultační hodiny: čtvrtek 8.00 - 9.00 hod.
Mgr. Martina Holoušová
Administrátor projektu
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
Odborný pracovník
Konzultační hodiny: čtvrtek 8.30 - 9.30 hod.
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.
Odborný pracovník
Konzultační hodiny: čtvrtek 15.15 - 16.15 hod.
Olga Korvasová Mgr. Michal Kumstát
Odborný pracovník
Konzultační hodiny: pátek 9.00 - 10.00 hod.

Silvie Kalábová
Odborný pracovník
Konzultační hodiny: úterý 9.00 - 10.00 hod.

Ing. Jana Hrádková
Finanční manažerka
   
Jakub Vrtěl
garant e-learningu
 
© 2011-2013 Website Seberátor