VÝUKA BRUSLENÍ HRAVĚ A BEZPEČNĚ

Prvky rozšířené metodické řady

Jízda v oblouku vpřed ven

Jízda v obloucích je základem správného bruslení. Oblouky vpřed ven provádíme střídavě na pravé a levé noze. Oblouky začínáme na pomyslné ose. První oblouk začněme například na pravé noze. Před odrazem snížíme postoj do mírného podřepu a natočíme trup zády do středu oblouku. Ve sníženém postoji přeneseme váhu těla na pravou nohu postavenou na vnější hranu brusle a odtlačením levé nohy z vnitřní hrany brusle provedeme odraz. V postavení zachováváme náklon osy celého těla na jetý oblouk. Přibližně po polovině oblouku měníme postavení ramen, paží i hlavy, a to současně s plynulým propínáním kolena jedoucí nohy a přitahováním volné nohy, která prochází těsně kolem nohy jedoucí do přednožení dolů. Při dojezdu na pomyslnou osu.

 

 

Jízda v oblouku vpřed dovnitř

Oblouk vpřed dovnitř na pravé noze začínáme s pravou nohou postavenou na vnitřní hraně brusle do směru oblouku. Před nasazením do odrazu se snížíme do mírného podřepu. Váhu těla přeneseme na pravou nohu postavenou na vnitřní hraně a levou nohou provedeme z vnitřní hrany odraz. Vyjíždíme oblouk po vnitřní hraně pravé brusle. Po celou dobu zachováváme postavení těla v náklonu na střed oblouku. Při dojezdu oblouku snožíme obě nohy a nasadíme levou brusli do směru nového oblouku a současně vytočíme pravou brusli.

 

 

Překřížený protioblouk

Při překříženém protioblouku vpřed nasazujeme protioblouk s volnou nohou překříženou vpředu. Odrážíme se z vnější hrany brusle, která se následně stává volnou nohou.

 

 

Vlnovka vpřed na jedné noze

Vlnovka je jednou z možností přechodů z jednoho oblouku do oblouku druhého, a to při zachování stejné jedoucí nohy. Začínáme například z jízdy po oblouku vpřed ven a následně přejdeme vlnovkou do dalšího oblouku vpřed dovnitř.

 

 

Jízda vpřed s překřížením nohou

Při jízdě vpřed na obou nohách střídáme pravidelně nesouměrné vlnovky vpřed a překřížením nohou na vnějších hranách brusle.

 

 

Vlnovka vzad na jedné noze

Vlnovka je jednou z možností přechodů z jednoho oblouku do oblouku druhého, a to při zachování stejné jedoucí nohy. Začínáme například z jízdy po oblouku vzad ven a následně přejdeme vlnovkou do dalšího oblouku vzad dovnitř.

 

 

Jízda vzad s překřížením

Při překříženém protioblouku vzad nasazujeme protioblouk s volnou nohou překříženou vpředu. Odrážíme se z vnější hrany brusle, která se následně stává volnou nohou.

 

Brzda vpřed na jedné noze

Při nácviku brzdy vpřed na jedné noze začínáme obdobně jako u brzdy jednostranným přívratem, postupně přeneseme váhu těla na pravou nohu, a to na vnitřní hranu brusle.

 

 

Brzda vzad oboustranným odvratem

Zastavení vzad můžeme nacvičovat více způsoby. Při oboustranném odvratu se rozloží váha na obě brusle a postupným rozšířením stopy se dostaneme do odvratu.

 

 

Brzda vzad jednostranným odvratem

Zastavení vzad jednostranným odvratem začínáme z jízdy vzad na obou nohách a plynule přejdeme do odvratu levé nohy, na kterou přeneseme postupně váhu těla.

 

 

Obraty na kružnici

V prvotním nácviku provádíme snožný obrat čelem do kružnice, pravá paže je v předpažení a levá v zapažení. U obratu z jízdy vzad provedeme snožný obrat otočením za levou paží a později i za pravou paží. U trojkových obratů na jedné noze provedeme obrat obdobným způsobem.

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi v JMK v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 408657 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 20 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová
Creative Commons License Výuka bruslení hravě a bezpečně by Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., PaedDr. Petr Starec, Ph.D., Mgr. Jiří Sedláček, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr.Martina Bernaciková,Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/brusle/.
Investice do vzdělávání