VÝUKA BRUSLENÍ HRAVĚ A BEZPEČNĚ

ÚVODNÍ SLOVO

Cílem je seznámení se základy techniky bruslení na ledové ploše. Teoretický úvod bude zaměřen na historii bruslení, základní krasobruslařské a hokejové vybavení, správný výběr bruslí, jejich údržbu a na vhodné sportovní oblečení.

Výuka je zaměřena především na zvládnutí techniky: jízda vpřed, zastavení, jízda vzad, jízda v zatáčkách, překládání vpřed i vzad, oblouky vpřed ven a dovnitř, obraty, poskoky a hry na ledě. Součástí výuky je zvládnutí základní činnosti jednotlivce v ledním hokeji a upozornění na zásady bezpečnosti při výuce bruslení. Kurz představí praktické osvojení správné techniky jízdy a dále správné osvojení jednotlivých metodických postupů výuky.

 


doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (garant materiálu Výuka bruslení hravě a bezpečně ) nykodym@fsps.muni.cz
Na hřišti i na vodě být s dětmi v JMK v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 373843 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 20 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová
Creative Commons License Výuka bruslení hravě a bezpečně by Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., PaedDr. Petr Starec, Ph.D., Mgr. Jiří Sedláček, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr.Martina Bernaciková,Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/brusle/.
Investice do vzdělávání